Search results

Records found: 847  
Your query: Subject h. and keywords = "Ústavní soud 2014"
 1. Zodpovednosť za škodu spôsobenú nezákonným rozhodnutím orgánu štátu alebo jeho nesprávným úradným postupom a súdna prax.   -- In:  Justičná revue -- ISSN 1335-6461. -- Roč. 66, (2014), č.3, s. 301-326. 
  article

  article

 2. Uznanie a výkon cudzích rozhodcovských rozsudkov v podmienkach SR.   -- In:  Justičná revue -- ISSN 1335-6461. -- Roč. 66, (2014), č.3, s. 327-335. 
  article

  article

 3. Soukromoprávní jednání autorizovaných subjektů a jejich veřejnoprávní důsledky.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč.22, (2014), č.8, s. 267-273. 
  article

  article

 4. Vplyv nového občianskeho zákonníka na rozhodovanie o náhrade nemajetkovej ujmy v civilnom a v trestnom konaní.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč.22, (2014), č.8, s. 278-283. 
  article

  article

 5. Jiný pohled na předžalobní výzvu a náklady s ní spojené.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč.22, (2014), č.8, s. 283-288. 
  article

  article

 6. Jak legislativa zdravotního pojištění krizi řeší i ke krizi přispívá.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč.22, (2014), č.8, s. I. 
  article

  article

 7. Aplikace práva EU v rozhodovací praxi českých civilních soudů v letech 2009–2011 : spotřebitelské právo v rozhodovací praxi českých soudů. (2. část).   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč.22, (2014), č.8, s. 295-304. 
  article

  article

 8. Úvaha nad principem legitimního očekávání obdobného posouzení právního případu.   -- In:  Soudce -- ISSN 1211-5347. -- Roč.16, (2014), č. 4, s. 14-19. 
  article

  article

 9. Jak zabít 2–3 mouchy jednou ranou.   -- In:  Soudce -- ISSN 1211-5347. -- Roč.16, (2014), č. 4, s. 33-34. 
  article

  article

 10. Závěry z jednání Kolegia předsedů krajských soudů konaného dne 13. března 2014.   -- In:  Soudce -- ISSN 1211-5347. -- Roč.16, (2014), č. 4, s. 37-39. 
  article

  article