Search results

Records found: 871  
Your query: Subject h. and keywords = "Ústavní soud 2013"
 1. Cesty k suverenitě lidu : nástin genealogie jednoho konceptu.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1805-2789. -- Roč. 21, (2013), č. 1, s. 1-10. 
  article

  article

 2. Členění vnitřních předpisů pro teorii i praxi.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1805-2789. -- Roč. 21, (2013), č. 1, s. 75-83. 
  article

  article

 3. Jednoinstančnost či dvojinstančnost kárného řízení ve věcech soudních exekutorů?.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1805-2789. -- Roč. 21, (2013), č. 1, s. 94-100. 
  article

  article

 4. Komparativní analýza obrany demokracie na poli sdružovacího práva v České a Slovenské republice.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1805-2789. -- Roč. 21, (2013), č. 1, s. 34-42. 
  article

  article

 5. Nástin uplatnění principu subordinace v rámci moci výkonné v České republice.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1805-2789. -- Roč. 21, (2013), č. 1, s. 54-64. 
  article

  article

 6. Právní úprava podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1805-2789. -- Roč. 21, (2013), č. 1, s. 54-64. 
  article

  article

 7. "Vázané" versus "volné" soudní rozhodnutí.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1805-2789. -- Roč. 21, (2013), č. 1, s. 10-14. 
  article

  article

 8. K účasti odborové organizace při rozvázání pracovního poměru.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1805-2789. -- Roč. 21, (2013), č. 2, s. 165-178. 
  article

  article

 9. K ústavněprávním aspektům soudního poučení o opravném prostředku.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1805-2789. -- Roč. 21, (2013), č. 2, s. 185-189. 
  article

  article

 10. Klepání na bránu očistce : k opakovaným snahám o změnu úpravy zákonodárného procesu.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1805-2789.. 
  article

  article