Search results

Records found: 928  
Your query: Subject h. and keywords = "Ústavní soud 2012"
 1. Rozsudek NS z 31.10.2011, sp.zn. 33 Cdo 3077/2010.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 19, (2013), č.1, s. 21. 
  article

  article

 2. Odpovědnost státu za správní, judikativní a legislativní újmu z komparativního pohledu.   -- In:  Justičná revue -- Roč. 64 (2012), č. 6-7, s. 907-919. 
  article

  article

 3. Správní trestání: povinnost podrobit se očkování : podle usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 3.4.2012, č.j. 8 As 6/2011-120.   -- In:  Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu -- ISSN 1214-6056. -- Roč. 10, (2012), č.7-8, s.632-647. 
  article

  article

 4. Daňové řízení: zdanění nerealizovaných kurzových rozdílů : podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 19.4.2012, č.j. 5 Afs 45/2011-94.   -- In:  Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu -- ISSN 1214-6056. -- Roč. 10, (2012), č.7-8, s.650-664. 
  article

  article

 5. Daňové řízení: promlčení daňového nedoplatku; odvolání proti rozhodnutí o zastavení exekuce : podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 9.2.2012, č.j. 1 Afs 14/2012-24.   -- In:  Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu -- ISSN 1214-6056. -- Roč. 10, (2012), č.7-8, s.665-669. 
  article

  article

 6. Krajské a senátní volby 2012 : poznámka k „nadbytečnosti" obou hlasování.   -- In:  Veřejná správa -- ISSN 1213-6581. -- Roč. 23, (2012), č. 18, s.18-19. 
  article

  article

 7. Rozhlasové a televizní vysílání: provedení důkazu ohledáním mimo ústní jednání; povinnost vyhotovit protokol : podle usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 3.4.2012, č.j. 7 As 57/2010-82.   -- In:  Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu -- ISSN 1214-6056. -- Roč. 10, (2012), č.7-8, s.713-719. 
  article

  article

 8. Shromažďovací právo: odůvodnění rozpuštění shromáždění : podle rozsudku Krajského soudu v Plni ze dne 31.3.2011, č.j. 30 A 30/2010-169.   -- In:  Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu -- ISSN 1214-6056. -- Roč. 10, (2012), č.7-8, s.720-724. 
  article

  article

 9. Rybářství: prohlášení vodní plochy za uzavřenou vodu : podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 20.4.2012, č.j. 2 As 54/2011-63.   -- In:  Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu -- ISSN 1214-6056. -- Roč. 10, (2012), č.7-8, s.752-757. 
  article

  article

 10. Kompetenční spory: žádost o úhradu ztráty v důsledku plnění závazku veřejné služby : podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 7.3.2012, č.j. Komp 6/2011-59.   -- In:  Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu -- ISSN 1214-6056. -- Roč. 10, (2012), č.7-8, s.768-778. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.