Search results

Records found: 928  
Your query: Subject h. and keywords = "Ústavní soud 2012"
 1. Rozsudek NS z 31.10.2011, sp.zn. 33 Cdo 3077/2010.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 19, (2013), č.1, s. 21. 
  article

  article

 2. Právo na spravedlivý rozhodčí proces?.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 20, (2012), č.1, s.1-12. 
  article

  article

 3. Aktuálně k církevním restitucím.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 20, (2012), č.1, s.16-18. 
  article

  article

 4. Uzavírání smluv podle nového občanského zákoníku.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč.20, (2012), č.1, s.25-30. 
  article

  article

 5. Návrh na vydání rozhodnutí dle § 107a OSŘ podaný žalobcem s úmyslem vyhnout se povinnosti nést náklady řízení : usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 27.10.2011, sp.zn. 29 Cdo 3013/2010.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 20, (2012), č.1, s.30-32. 
  article

  article

 6. Rozsah náhrady za ztížení společenského uplatnění při ochrnutí dolní poloviny těla ve věku sedmnácti let : rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 22.6.2011, sp.zn. 25 Cdo 1491/2009.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 20, (2012), č.1, s.32-34. 
  article

  article

 7. O (ne)neúspěšném otci v opatrovnickém řízení.   -- In:  Soudce -- ISSN 1211-5347. -- Roč. 14, (2012), č.1, s.18-20. 
  article

  article

 8. Kompetence státu změnit dlouhodobé bezplatné užívání pozemku jako účelové komunikace : nález Ústavního soudu ze dne 21.9.2011, sp.zn. II. ÚS 3608/10.   -- In:  Soudce -- ISSN 1211-5347. -- Roč. 14, (2012), č.1, s.33. 
  article

  article

 9. Náhrada nákladů právního zastoupení státu : nález Ústavního soudu ze dne 6.10.2011, sp.zn. IV. ÚS 1145/11.   -- In:  Soudce -- ISSN 1211-5347. -- Roč. 14, (2012), č.1, s.32. 
  article

  article

 10. Přípustnost namátkové daňové kontroly : stanovisko pléna Ústavního soudu ze dne 8.11.2011, sp.zn. Pl. ÚS-st. 33/11.   -- In:  Soudce -- ISSN 1211-5347. -- Roč. 14, (2012), č.1, s.33-34. 
  article

  article