Search results

Records found: 928  
Your query: Subject h. and keywords = "Ústavní soud 2012"
 1. Rozsudek NS z 31.10.2011, sp.zn. 33 Cdo 3077/2010.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 19, (2013), č.1, s. 21. 
  article

  article

 2. Princip proporcionality a další modely řešení kolizí základních práv.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 21, (2012), č.1, s.13-21. 
  article

  article

 3. Právo na informace a ochrana osobních údajů : rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. 5 As 57/2010-79.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 21, (2012), č.1, s.22-25. 
  article

  article

 4. Meze soudní ochrany člena spolku proti rozhodnutí spolkového orgánu : rozsudek Nejvyššího soudu 28 Cdo 2304/2011.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 21, (2012), č.1, s.26-30. 
  article

  article

 5. Rozsudek Nejvyššího soudu sp.zn. 30 Cdo 2371/2010 : datum rozhodnutí 19.října 2011.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 21, (2012), č.1, s.39-41. 
  article

  article

 6. Nález Ústavního soudu České republiky sp.zn. I. ÚS 2420/11 : datum rozhodnutí 16.listopadu 2011.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 21, (2012), č.1, s.39-41. 
  article

  article

 7. K oprávnění jednat za obec v pracovněprávních vztazích.   -- In:  Právní fórum -- ISSN 1214-7966. -- Roč. 9, (2012), č.1, s.1-5. 
  article

  article

 8. Deliktní právo v návrhu občanského zákoníku.   -- In:  Právní fórum -- ISSN 1214-7966. -- Roč. 9, (2012), č.1, s.6-21. 
  article

  article

 9. Rozhodčí doložka ve spotřebitelské smlouvě a její ústavněprávní limity : podle nálezu II. ÚS 2164/10 ze dne 1.11.2011.   -- In:  Právní fórum -- ISSN 1214-7966. -- Roč. 9, (2012), č.1, s.46-48. 
  article

  article

 10. Odpovědnost za škodu podle zákona č. 82/1998 Sb. Škoda způsobená nesprávným úředním postupem. Náhrada nemateriální újmy. Délka řízení : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 10. března 2011, sp.zn. 30 Cdo 2742/2009.   -- In:  Soudní judikatura z oblasti: občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč.16, (2012), č.1, s.1-10. 
  article

  article