Search results

Records found: 98  
Your query: Subject h. and keywords = "Ústavní soud Polsko"
 1. Ochrona danych osobowych pracowników w orzecznictwie Trybunału.   -- In:  Państwo i prawo -- ISSN 0031-0980. -- Vol. 77, (2022), no. 1, s. 46-65. 
  article

  article

 2. Kontrola osobista po nowelizacji ustawy o Policji. Czy zmiany wynikające z wyroku TK usunęłyczy pogłębiły wątpliwości co do tej instytucji?.   -- In:  Państwo i prawo -- ISSN 0031-0980. -- Vol. 77, (2022), no. 1, s. 129-143. 
  article

  article

 3. Illiberal Constitutional Courts of Hungary and Poland (Some Features and the Danger They Pose).   -- In:  Państwo i prawo -- ISSN 0031-0980. -- Vol. 77, (2022), no. 8, s. 3-25. 
  article

  article

 4. Umiędzynarodowienie Konstytucji.   -- In:  Państwo i prawo -- ISSN 0031-0980. -- Vol. 77, (2022), no. 10, s. 156-169. 
  article

  article

 5. Czy Unia Europejska zmieniła Konstytucję? (o dynamice znaczenia integracji europejskiej w polskim konstytucjonalizme).   -- In:  Państwo i prawo -- ISSN 0031-0980. -- Vol. 77, (2022), no. 10, s. 170-190. 
  article

  article

 6. Geneza, rozwój i upadek sądownictwa konstytucyjnego w Polsce.   -- In:  Państwo i prawo -- ISSN 0031-0980. -- Vol. 77, (2022), no. 10, s. 254-275. 
  article

  article

 7. Kobiety i płeć w Konstytucji.   -- In:  Państwo i prawo -- ISSN 0031-0980. -- Vol. 77, (2022), no. 10, s. 74-90. 
  article

  article

 8. The judgment that wasn´t (but which nearly brought Poland to a standstill).   -- In:  European constitutional law review -- ISSN 1574-0196. -- Vol. 17, (2021), no. 1, s. 130-153. 
  article

  article

 9. Offenkundige Verstöβe gegen die Rechtsstaatlichkeit bei der Bestellung von Verfassungsrichtern : Xero Flor w Polsce sp. z o.o. gg. Polen (7.5.2021).   -- In:  Newsletter Menschenrechte -- ISSN 1815-1604. -- Jhrg. 30, (2021), Heft 3, s. 240-247. 
  article

  article

 10. Konstytucyjność art. 3 ust. 6 ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich.   -- In:  Państwo i prawo -- ISSN 0031-0980. -- Vol. 76, (2021), no. 7, s. 19-35. 
  article

  article