Search results

Records found: 108  
Your query: Subject h. and keywords = "Ústava Polska"
 1. Wyrok TK w sprawie K 3/21 a zasada pierwszeństwa prawa unijnego (perspektywa pluralizmu konstytucyjnego).   -- In:  Państwo i prawo -- ISSN 0031-0980. -- Vol. 79, (2024), no. 3, s. 3-27. 
  article

  article

 2. Państwowa Komisja do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polksiej w latach 2007-2022 i jej ocena w świetle Konstytucji.   -- In:  Państwo i prawo -- ISSN 0031-0980. -- Vol. 79, (2024), no. 3, s. 64-90. 
  article

  article

 3. Kryzys obowiązywania Konstytucji RP.   -- In:  Państwo i prawo -- ISSN 0031-0980. -- Vol. 78, (2023), no. 9, s. 3-20. 
  article

  article

 4. Lotniskowiec „Strasbourg“ zakończył manewr. Uwagi na kanwie wyroku Wielkiej Izby ETPC z17.01.2023 r., Fedotova i inni v. Rosja.   -- In:  Państwo i prawo -- ISSN 0031-0980. -- Vol. 78, (2023), no. 9, s. 21-44. 
  article

  article

 5. The myth of populist constitutionalism in Hungary and Poland : Populist or authoritarian constitutionalism?.   -- In:  International journal of constitutional law -- ISSN 1474-2640. -- Vol. 21, (2023), no. 1, s. 127-155. 
  article

  article

 6. Ochrona wymiaru sprawiedliwości a prawo do obrony (art. 233 § 1a k.k. w świetle standardu EKPC.   -- In:  Państwo i prawo -- ISSN 0031-0980. -- Vol. 78, (2023), no. 10, s. 79-96. 
  article

  article

 7. Prawa i wolności jednostki w społeczeństwie informacyjnym a regulacja funkcjonowania platform internetowych.   -- In:  Państwo i prawo -- ISSN 0031-0980. -- Vol. 78, (2023), no. 12, s. 64-84. 
  article

  article

 8. Polski kryzys konstytucyjny oczami pozytywisty prawniczego.   -- In:  Państwo i prawo -- ISSN 0031-0980. -- Vol. 77, (2022), no. 3, s. 3-17. 
  article

  article

 9. Ukryte bogactwo preambuły Konstytucji.   -- In:  Państwo i prawo -- ISSN 0031-0980. -- Vol. 77, (2022), no. 3, s. 125-140. 
  article

  article

 10. Spojrzenie na konstytucyjną regulację prawa wyborczego po dwudziestu pięciu latách jej obowiązywania.   -- In:  Państwo i prawo -- ISSN 0031-0980. -- Vol. 77, (2022), no. 10, s. 124-129. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.