Search results

Records found: 101  
Your query: Subject h. and keywords = "Ústava Polska"
 1. Ochrona danych osobowych pracowników w orzecznictwie Trybunału.   -- In:  Państwo i prawo -- ISSN 0031-0980. -- Vol. 77, (2022), no. 1, s. 46-65. 
  article

  article

 2. Polski kryzys konstytucyjny oczami pozytywisty prawniczego.   -- In:  Państwo i prawo -- ISSN 0031-0980. -- Vol. 77, (2022), no. 3, s. 3-17. 
  article

  article

 3. Ukryte bogactwo preambuły Konstytucji.   -- In:  Państwo i prawo -- ISSN 0031-0980. -- Vol. 77, (2022), no. 3, s. 125-140. 
  article

  article

 4. Spojrzenie na konstytucyjną regulację prawa wyborczego po dwudziestu pięciu latách jej obowiązywania.   -- In:  Państwo i prawo -- ISSN 0031-0980. -- Vol. 77, (2022), no. 10, s. 124-129. 
  article

  article

 5. Prawna regulacja partii politycznych w Konstytucji (ukształtowanie, ewolucja rozumienia pojęć, wyzwania na przyszłośc).   -- In:  Państwo i prawo -- ISSN 0031-0980. -- Vol. 77, (2022), no. 10, s. 140-155. 
  article

  article

 6. Umiędzynarodowienie Konstytucji.   -- In:  Państwo i prawo -- ISSN 0031-0980. -- Vol. 77, (2022), no. 10, s. 156-169. 
  article

  article

 7. Czy Unia Europejska zmieniła Konstytucję? (o dynamice znaczenia integracji europejskiej w polskim konstytucjonalizme).   -- In:  Państwo i prawo -- ISSN 0031-0980. -- Vol. 77, (2022), no. 10, s. 170-190. 
  article

  article

 8. Geneza, rozwój i upadek sądownictwa konstytucyjnego w Polsce.   -- In:  Państwo i prawo -- ISSN 0031-0980. -- Vol. 77, (2022), no. 10, s. 254-275. 
  article

  article

 9. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej (pozycja konstytucjna oraz wybrane zagadnienia z praktyki.   -- In:  Państwo i prawo -- ISSN 0031-0980. -- Vol. 77, (2022), no. 10, s. 232-253. 
  article

  article

 10. Konstytucyjny model samorządu terytorialnego.   -- In:  Państwo i prawo -- ISSN 0031-0980. -- Vol. 77, (2022), no. 10, s. 276-291. 
  article

  article