Search results

Records found: 7  
Your query: Subject h. and keywords = "Úschova"
 1. Incidenční spory, úschova, pohledávka přednostní : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 1. 2021, sen. zn. 29 ICdo 23/2019.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 73, (2021), č. 8, s. 1396-1404. 
  article

  article

 2. Civilný mimosporový poriadok : komentár / Edmund Horváth, Andrea Andrášiová.    Bratislava : Wolters Kluwer, 2016 . 500 stran . ISBN 978-80-8168-362-6   Signatura Z 3513
  OP
  Civilný mimosporový poriadok

  book

 3. Konkurs. Zástavní právo. Svěřenská smlouva. Notářská úschova : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. května 2015, sp. zn. 21 Cdo 5139/2014.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 20, (2016), č. 3, s. 212-218. 
  article

  article

 4. Zpronevěra : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2015, sp. zn. 8 Tdo 1069/2015.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- Roč. 68, (2015), č. 3, s. 364-382. 
  article

  article

 5. Nesporná řízení. I / Karel Svoboda.    Praha : C.H. Beck, 2015 . xvii, 273 s. . ISBN 978-80-7400-563-3   Signatura M 7125/1
  OP-SvNe
  Nesporná řízení

  book

 6. Rozsudek NS z 31.10.2011, sp.zn. 33 Cdo 3077/2010.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 19, (2013), č.1, s. 21. 
  article

  article

 7. Advokát a „úschova“ : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31.10.2011, sp.zn. 33 Cdo 3077/2010.   -- In:  Právní rádce -- ISSN 1210-4817. -- Roč. 20, (2012), č.7, s. 60-61. 
  article

  article