Search results

Records found: 206  
Your query: Subject h. and keywords = "Účastníci řízení"
 1. Gerichtliche Begrenzung des Parteivortrags i Massenverfahren.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Neue juristische Wochenschrift - Jhrg. 75, Heft 22, 2022 s. 1567-1570. 
  article

  article

 2. Akteneinsicht und Datenschutz – Eine Problemzone in der Praxis der Zwangsversteigerung.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Neue juristische Wochenschrift - Jhrg. 75, Heft 29, 2022, s. 2071-2076. 
  article

  article

 3. Určení rozhodující příčiny nedoložení platné plné moci zástupcem účastníka řízení : nález ÚS z 19. 10. 2021, sp. zn. IV. ÚS 1109/21.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 28, (2022), č. 1, s. 14. 
  article

  article

 4. Posuzování včasnosti nepřiložení plné moci zástupce : nález ÚS ze 4. 10. 2021, sp. zn. II. ÚS 1445/21.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 28, (2022), č. 1, s. 15. 
  article

  article

 5. Přehled zásadní judikatury Ústavního soudu ve věcech rodinného práva za rok 2021 : 3..   -- In:  Rodinné listy -- ISSN 1805-0824. -- Roč. 11, (2022), č. 3, s. 26-32. 
  article

  article

 6. Prominutí zmeškání lhůty. Epidemie koronaviru SARS CoV-2 : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 4. 2021, sp. zn. 21 Cdo 3798/2020.   -- In:  Vybraná judikatura z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 2788-0249. -- Roč. 26, (2022), č. 3, s. 171-176. 
  article

  article

 7. Wahrheit im Zivilprozess.   -- In:  Juristen Zeitung -- ISSN 0022-6882. -- Jhrg. 76, (2021), Heft 2, s. 53-60. 
  article

  article

 8. International handbook on child participation in family law / edited by Wendy Schrama, Marilyn Freeman, Nicola Taylor, Mariëlle Bruning.    Cambridge : Intersentia, 2021 . xxii, 375 stran . ISBN 978-1-83970-056-9   Signatura Z 4449
  OP
  International handbook on child participation in family law

  book

 9. Prozessuale Waffengleichheit in äuβerungsrechtlichen Eilverfahren : BVerfG 22.12.20 – 1 BvR 2740/20.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 74, (2021), Heft 9, s. 615-618. 
  article

  article

 10. Poplatky soudní, společenství účastníků řízení, směnka : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 7. 2020, sp. zn. 29 Cdo 1625/2020.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 73, (2021), č. 1, s. 75-79. 
  article

  article