Search results

Records found: 226  
Your query: Subject h. and keywords = "Účastníci řízení"
 1. Rodina v krizi a právo.   -- In:  Rodina -- ISSN 2788-3973. -- Roč. 1, (2024), č. 1, s. 38-50. 
  article

  article

 2. Správní právo procesní / Eva Horzinková, Vladimír Novotný.    Praha : Leges, 2024 . 398 stran . ISBN 978-80-7502-699-6   Signatura M 9307
  SP
  Správní právo procesní

  book

 3. K ustanovování zástupce a důraz na zajištění maximální možné ochrany práv účastníků řízení : nález Ústavního soudu ze dne 30. 11. 2022, sp. zn. I. ÚS 2578/22.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2023, č. 1-2, s. 40-42. 
  article

  article

 4. Nález Ústavního soudu České republiky III. ÚS 2329/21.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 32, (2023), č. 2, s. 47-48. 
  article

  article

 5. Zajištění nároku na náklady nalézacího řízení.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 11, (2023), č. 2, s. 2-6. 
  article

  article

 6. Ustanovování zástupce a důraz na zajištění maximální možné ochrany práv účastníků řízení : nález ÚS z 30. 11. 2022, sp. zn. I. ÚS 2578/22.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 29, (2023), č. 2, s. 48. 
  article

  article

 7. Přezkum opatření obecné povahy správními soudy : nález ÚS z 31. 1. 2023, sp. zn. III. ÚS 2329/21.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 29, (2023), č. 4, s. 118-119. 
  article

  article

 8. Rozhodování o nařízení předběžného opatření v civilním řízení : nález ÚS ze 14. 2. 2023, sp. zn. II. ÚS 1117/22.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 29, (2023), č. 5, s. 154. 
  article

  article

 9. K procesním právům účastníka řízení při rozhodování o předběžném opatření.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2023, č. 6, s. 46-47. 
  article

  article

 10. Výpočet náhrady nákladů řízení po zrušení tzv. přísudkové vyhlášky; ochrana legitimního očekávání účastníků řízení : nález ÚS z 11. 4. 2023, sp. zn. IV. ÚS 105/23.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 29, (2023), č. 6, s. 192. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.