Search results

 1. Opravné prostředky : civilní proces z pohledu účastníka / Karel Svoboda.    Praha : C. H. Beck, 2020 . xxi, 518 stran . ISBN 978-80-7400-774-3   Signatura M 8592
  OP
  Opravné prostředky

  book

 2. Das Gesetz zur Modernisierung des Strafverfahrens.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 73, (2020), Heft 1-2, s. 1-5. 
  article

  article

 3. Bindungswirkung des zivilgerichtlichen Geständnisses.   -- In:  Österreichische Juristen-Zeitung -- ISSN 0029-9251. -- Jhrg. 75, (2020), Heft 7, s. 293-302. 
  article

  article

 4. Realitní právo : nemovitosti v realitní praxi / Vladimír Syruček, Vencislav Sabotinov a kol..    Praha : C. H. Beck, 2020 . liii, 1263 stran . ISBN 978-80-7400-776-7   Signatura M 8662
  OP
  Realitní právo

  book

 5. Vrchní soud v Praze: Charakter řízení dle § 209 ObčZ. Okruh účastníků řízení a neznámý majetek právnické osoby.   -- In:  Obchodněprávní revue -- ISSN 1803-6554. -- Roč. 12, (2020), č. 1, s. 66-68. 
  article

  article

 6. Hmotněprávní jednání účastníků řízení a otázka procesní způsobilosti v době podání návrhu v rámci sporného řízení a její následné (ne)zhojení.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 8, (2020), č. 1, s. 2-7. 
  article

  article

 7. K řádnému zastoupení dítěte v soudním sporu (jízda nezletilého načerno) : nález ÚS z 12. 11. 2019, sp. zn. II. ÚS 3134/19.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 26, (2020), č. 1, s. 13. 
  article

  article

 8. Rozhodování o nákladech řízení - § 146 odst. 2 OSŘ : nález ÚS z 8. 10. 2019, sp. zn. I. ÚS 3778/18.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 26, (2020), č. 1, s. 13. 
  article

  article

 9. Volby do obecních zastupitelstev 2018 - analýza volební judikatury krajských soudů = Municipal elections 2018 - analysis of case law.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1210-9126. -- Roč. 28, (2020), č. 1, s. 71-94. 
  article

  article

 10. Expropriace a práva třetích osob.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 29, (2020), č. 2, s. 26-39. 
  article

  article