Search results

 1. Republika právníků / Jan Kober (ed.) a kolektiv.    Praha : Academia, 2021 . 405 stran . ISBN 978-80-200-3193-8   Signatura M 9074
  PV
  Republika právníků

  book

 2. Najvyššie súdy v meniacej sa dobe : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie organizovanej Najvyšším súdom Českej republiky a Najvyšším súdom Slovenskej republiky v dňoch 5. - 7. novembra 2018 pri príležitosti 100. výročia zriadenia Najvyššieho súdu Československej republiky.    Bratislava : Veda, 2020 . 260 stran . ISBN 978-80-224-1838-6   Signatura M 9040
  JU
  Najvyššie súdy v meniacej sa dobe

  book

 3. XXVII. Karlovarské právnické dny / Karlovarské právnické dny, Společnost českých, německých, slovenských a rakouských právníků Mnichov - Praha ; sborník sestavil Vladimír Zoufalý.    Praha : Leges, 2019 . 548 stran . ISBN 978-80-7502-359-9   Signatura M 3697/27
  PV
  book

  book

 4. Obchodný zákonník : vel'ký komentár. Zväzok 1, § 1 až 260 / Oľga Ovečková a kolektív.    Bratislava : Wolters Kluwer, 2017 . 1739 stran . ISBN 978-80-8168-573-6   Signatura Z 3763/1
  HP
  Obchodný zákonník

  book

 5. Vladimír Fajnor / Jozef Vozár.    Bratislava : Veda, 2017 . 223 stran . ISBN 978-80-224-1600-9   Signatura Z 4153
  DP
  Vladimír Fajnor

  book

 6. Jubilejný XXV. ročník Karlovarských právnických dní 8. - 10. júna 2017.   -- In:  Právny obzor -- ISSN 0032-6984. -- Roč. 100, (2017), č. 4, s. 433-434. 
  article

  article

 7. Niekoľko úvah k problematike ochrany finančného spotrebiteľa.   -- In:  Právny obzor -- ISSN 0032-6984. -- Roč. 99, (2016), č. 1, s. 61-70. 
  article

  article

 8. Obchodný zákonník : komentár / spracovali Mária Patakyová a kolektív.    Bratislava : C. H. Beck, 2016 . xxv, 1666 stran . ISBN 978-80-89603-46-6   Signatura Z 3756
  HP
  Obchodný zákonník

  book

 9. Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov / Jozef Vozár a kolektív.    Bratislava : Veda, 2015 . 224 stran . ISBN 978-80-224-1470-8   Signatura Z 3491
  UO
  Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov

  book

 10. Judikatúra vo veciach nemajetkovej ujmy / zostavili Jozef Vozár, Katarína Ficová, Peter Kerecman, Ivan Humeník, Ľubomír Zlocha.    Bratislava : Wolters Kluwer, 2015 . 263 stran . ISBN 978-80-8168-310-7   Signatura Z 3589
  OP
  Judikatúra vo veciach nemajetkovej ujmy

  book