Search results

Records found: 179  
Your query: Author = "Vojtek Petr 1967"
 1. XXVIII. Karlovarské právnické dny / Karlovarské právnické dny, Společnost českých, německých, slovenských a rakouských právníků Mnichov - Praha ; sborník sestavil Vladimír Zoufalý.    Praha : Leges, 2021 . 610 stran . ISBN 978-80-7502-462-6   Signatura M 3697/28
  PV-sklad
  book

  book

 2. Promlčení nároku na plnění z garančního fondu : rozsudek NS z 28. 5. 2020, sp. zn. 25 Cdo 3484/2019.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 27, (2021), č. 1, s. 16-18. 
  article

  article

 3. Přehled aktuální judikatury Nejvyššího soudu k nárokům z pojištění odpovědnosti z provozu vozidel (zákon č. 168/1999 Sb.).   -- In:  Soudce -- ISSN 1211-5347. -- Roč. 23, (2021), č. 7-8, s. 43-51. 
  article

  article

 4. Porušení presumpce neviny u osoby radikálního politického zaměření : rozsudek NS z 22. 10. 2020, sp. zn. 25 Cdo 3703/2019.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 27, (2021), č. 7-8, s. 243-246. 
  article

  article

 5. Vyřazení pozemní komunikace ze zimní údržby : rozsudek NS z 26. 9. 2018, sp. zn. 25 Cdo 1481/2017.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 26, (2020), č. 2, s. 38. 
  article

  article

 6. Odborná péče věřitele při posouzení platební neschopnosti spotřebitele : rozsudek NS z 25. 7. 2018, sp. zn. 33 Cdo 2178/2018.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 26, (2020), č. 2, s. 39. 
  article

  article

 7. Přechodné ustanovení ObčZ k porušení předkupního práva spoluvlastníka : rozsudek NS z 21. 9. 2016, sp. zn. 30 Cdo 789/2016.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 26, (2020), č. 2, s. 39-40. 
  article

  article

 8. Nejvyšší soud České republiky: Zásah do osobnosti nepravdivým tvrzením o kořistění na holokaustu.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 28, (2020), č. 8, s. 298-301. 
  article

  article

 9. Důvody pro zvýšení náhrady za usmrcení osoby blízké : rozsudek NS z 28. 11. 2019, sp. zn. 25 Cdo 2109/2018.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 26, (2020), č. 4, s. 120-124. 
  article

  article

 10. Zásah do osobnosti nepravdivým tvrzením o kořistění na holocaustu : rozsudek ze dne 29. 8. 2019, sp. zn. 25 Cdo 3423/2018.   -- In:  Soudce -- ISSN 1211-5347. -- Roč. 22, (2020), č. 5, s. 14-16. 
  article

  article