Search results

 1. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich : Zákon o některých přestupcích : komentář / Luboš Jemelka, Pavel Vetešník.    Praha : C. H. Beck, 2020 . xxii, 1028 stran . ISBN 978-80-7400-772-9   Signatura M 8605
  SD
  Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich : Zákon o některých přestupcích

  book

 2. Správní řád : praktický komentář / Zdeněk Fiala, Kateřina Frumarová, Martin Škurek, Pavel Vetešník, Eva Horzinková, Vladimír Novotný, Olga Sovová, Lenka Scheu.    Praha : Wolters Kluwer, 2020 . xviii, 865 stran . ISBN 978-80-7598-797-6   Signatura M 8697
  SP
  Správní řád

  book

 3. Zákon o pohřebnictví ; Zákon o válečných hrobech : komentář / Jaroslav Šejvl, Pavel Vetešník, Eva Vetešníková.    Praha : Wolters Kluwer, 2020 . xvii, 491 stran . ISBN 978-80-7598-952-9   Signatura M 8811
  SP
  Zákon o pohřebnictví ; Zákon o válečných hrobech

  book

 4. Zákon o obecní policii : komentář / Pavel Vetešník, Luboš Jemelka.    Praha : C. H. Beck, 2019 . xv, 447 stran . ISBN 978-80-7400-729-3   Signatura M 8364
  SP
  Zákon o obecní policii

  book

 5. Deset let od přijetí českého trestního zákoníku / Jiří Jelínek a kolektiv.    Praha : Leges, 2019 . 586 stran . ISBN 978-80-7502-354-4   Signatura M 8440
  TP
  Deset let od přijetí českého trestního zákoníku

  book

 6. Dokazování v trestním řízení v kontextu práva na spravedlivý proces / Jiří Jelínek a kolektiv.    Praha : Leges, 2018 . 536 stran . ISBN 978-80-7502-287-5   Signatura M 8191
  TP
  Dokazování v trestním řízení v kontextu práva na spravedlivý proces

  book

 7. Odpovědnost právního nástupce za přestupek.   -- In:  Acta Iuridica Olomucensia -- ISSN 1801-0288. -- Vol. 13 (2018), no. 1, s. 69-79. 
  article

  article

 8. Zákon o spotřebitelském úvěru : komentář / Jan Slanina, Luboš Jemelka, Pavel Vetešník, Lucie Wachtlová, Jan Flídr.    2017  Praha : C.H. Beck . xvii, 882 stran . ISBN 978-80-7400-645-6   Signatura M 7772
  OP
  Zákon o spotřebitelském úvěru

  book

 9. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákon o některých přestupcích : komentář / Luboš Jemelka, Pavel Vetešník.    Praha : C. H. Beck, 2017 . xxv, 1127 stran . ISBN 978-80-7400-666-1   Signatura M 7906
  SD
  Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákon o některých přestupcích

  book

 10. Základy správního práva trestního / Pavel Mates a kolektiv.    Praha : C.H. Beck, 2017  Praha : C.H. Beck, 2017 . xxviii, 239 stran . ISBN 978-80-7400-680-7   Signatura M 8027
  SD
  Základy správního práva trestního

  book