Search results

Records found: 14  
Your query: Author = "Výborný Štěpán 1986"
 1. Listina základních práv a svobod : komentář / Faisal Husseini, Michal Bartoň, Marian Kokeš, Martin Kopa a kolektiv.    Praha : C. H. Beck, 2021 . xxxvii, 1413 stran . ISBN 978-80-7400-812-2   Signatura M 8807
  MV
  Listina základních práv a svobod

  book

 2. Trestněprávní aspekty islamofobních projevů (s přihlédnutím k okolnostem znaleckého zkoumání).   -- In:  Státní zastupitelství -- ISSN 1214-3758. -- Roč. 14, (2016), č. 2, s. 9-18. 
  article

  article

 3. Ne Islámu! : protiislámská politika v České republice / Miroslav Mareš a kol..    Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK) : Masarykova univerzita, 2015 . 219 stran . ISBN 978-80-7325-397-4. ISBN 978-80-210-8288-5   Signatura M 7537
  PL
  Ne Islámu!

  book

 4. Popírání zločinů proti lidskosti, válečných zločinů a zločinů proti míru po aktuální novelizaci trestního zákoníku.   -- In:  Trestní právo -- ISSN 1211-2860. -- Roč. 19, (2015), č. 1, s. 4-11. 
  article

  article

 5. Aplikovatelnost trestu „zákazu vstupu“ (§ 76 TrZ) při postihu extremismu.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 13, (2014), č.2, s. 29-34. 
  article

  article

 6. Trestná činnost páchaná na extremistických a nenávistných shromážděních.   -- In:  Státní zastupitelství -- Roč. 12, (2014), č. 4, s. 27-33. 
  article

  article

 7. Komparativní analýza obrany demokracie na poli sdružovacího práva v České a Slovenské republice.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1210-9126. -- Roč. 21, (2013), č. 1, s. 34-42. 
  article

  article

 8. Nenávistný internet versus právo / Štěpán Výborný.    Praha : Wolters Kluwer, 2013 . 164 s. . ISBN 978-80-7357-766-7   Signatura M 6468
  PI-VýNe
  Nenávistný internet versus právo

  book

 9. Militantní demokracie ve střední Evropě / Miroslav Mareš, Štěpán Výborný.    Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2013 . 249 s. . ISBN 978-80-7325-326-4   Signatura M 6963
  PL-MaMi
  Militantní demokracie ve střední Evropě

  book

 10. Komparativní analýza obrany demokracie na poli sdružovacího práva v České a Slovenské republice.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1805-2789. -- Roč. 21, (2013), č. 1, s. 34-42. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.