Search results

Records found: 24  
Your query: Author = "Tomoszek Maxim"
 1. Profesní etika právníků / Martin Hapla, Tomáš Friedel a kol..    Brno : Nugis Finem Publishing, 2022 . 335 stran . ISBN 978-80-7614-007-3   Signatura M 9101
  PV
  Profesní etika právníků

  book

 2. Listina základních práv a svobod : komentář / Faisal Husseini, Michal Bartoň, Marian Kokeš, Martin Kopa a kolektiv.    Praha : C. H. Beck, 2021 . xxxvii, 1413 stran . ISBN 978-80-7400-812-2   Signatura M 8807
  MV
  Listina základních práv a svobod

  book

 3. Lze zamezit dlouhodobému odloučení seniorských partnerů v důsledku závažného onemocnění?.   -- In:  Fórum sociální politiky -- ISSN 1802-5854. -- Roč. 15, (2021), č. 1, s. 19-22. 
  article

  article

 4. K hodnocení znaleckých posudků i v kontextu nové právní úpravy.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 29, (2021), č. 7, s. 236-241. 
  article

  article

 5. Jaké zásady pro znalecké dokazování vyplývají z práva na spravedlivý proces? = Which principles for expert testimonies derive from the right to fair trail?.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1210-9126. -- Roč. 28, (2020), č. 1, s. 55-70. 
  article

  article

 6. Filosofie práva / Tomáš Sobek, Martin Hapla a kol..    Brno : Nugis Finem Publishing, 2020 . 485 stran . ISBN 978-80-7614-002-8   Signatura M 8754
  PV
  Filosofie práva

  book

 7. Jaké zásady pro znalecké dokazování vyplývají z práva na spravedlivý proces? = Which principles for expert testimonies derive from the right to fair trail?.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1805-2789. -- Roč. 28, (2020), č. 1, s. 55-70. 
  article

  article

 8. Právní etika / Tomáš Sobek a kolektiv.    Praha : Leges, 2019 . 462 stran . ISBN 978-80-7502-333-9   Signatura M 8402
  PV
  Právní etika

  book

 9. Psaní a prezentace odborných textů / Jan Široký a kolektiv.    Praha : Leges, 2019 . 199 stran . ISBN 978-80-7502-340-7   Signatura M 8392
  SO
  Psaní a prezentace odborných textů

  book

 10. Impeachment in the U.S. Constitution and practice – implications for the Czech Constitution.   -- In:  International and comparative law review -- ISSN 1213-8770. -- Vol. 17 (2018), no. 1, s. 129-146. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.