Search results

 1. Ke čtyřem základním otázkám nemajetkové újmy.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 159, (2020), č. 8, s. 618-640. 
  article

  article

 2. Míra důkazu - základní problémy z hlediska srovnávací analýzy.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 158, (2019), č. 12, s. 1109-1135. 
  article

  article

 3. Standard of proof in Europe / edited by Luboš Tichý.    Tübingen : Mohr - Siebeck, 2019 . viii, 323 stran . ISBN 978-3-16-157020-9   Signatura Z 4409
  OP
  Standard of proof in Europe

  book

 4. XXVI. Karlovarské právnické dny / Karlovarské právnické dny, Společnost českých, německých, slovenských a rakouských právníků Mnichov - Praha ; sborník sestavil Vladimír Zoufalý.    Praha : Leges, 2018 . 616 stran . ISBN 978-80-7502-289-9   Signatura M 3697/26
  PV
  book

  book

 5. Liability of member states for the violation of fundamental values of the European Union / Armin Hatje, Luboš Tichý (ed.).    Baden-Baden : Nomos Verlagsgesellschaft, 2018 . 242 stran . ISBN 978-3-8487-5176-1   Signatura Z 4122
  EP
  Liability of member states for the violation of fundamental values of the European Union

  book

 6. Příklady z evropského práva / Katedra evropského práva.    Praha : Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018 . 160 stran . ISBN 978-80-87975-79-4   Signatura M 8262
  EP
  Příklady z evropského práva

  book

 7. Nařízení č. 864/2007 o právu rozhodném pro mimosmluvní závazkové vztahy : Řím II : komentář / Luboš Tichý.    Praha : C. H. Beck, 2018 . xviii, 272 stran . ISBN 978-80-7400-716-3   Signatura M 8285
  MS
  Nařízení č. 864/2007 o právu rozhodném pro mimosmluvní závazkové vztahy : Řím II

  book

 8. Deliktní právo / Luboš Tichý, Jiří Hrádek.    Praha : C.H. Beck, 2017 . xlii, 496 stran . ISBN 978-80-7400-625-8   Signatura M 7875
  OP
  Deliktní právo

  book

 9. Evropský delikt : porušení základních hodnot Evropské unie členským státem a unijní sankční mechanismus / Luboš Tichý (ed.).    Praha : Centrum právní komparatistiky PFUK (CPK), 2017 . 257 stran . ISBN 978-80-87975-76-3   Signatura M 8109
  EP
  Evropský delikt

  book

 10. CISG (Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží) : Komentář / Luboš Tichý.    Praha : C. H. Beck, 2017 . xxiii, 412 stran . ISBN 978-80-7400-649-4   Signatura M 7974
  HP
  CISG (Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží)

  book