Search results

Records found: 6  
Your query: Author = "Tóthová Marta"
 1. Právo a ideál dobra a spravodlivosti : pocta Pavlovi Holländerovi k 70. narodeninám : zborník vedeckých prác / Marta Tóthová, Dominik Šoltys (eds.)..    Košice : Vydavateľstvo ŠafarikPress, 2023 . 340 stran . ISBN 978-80-574-0207-7   Signatura Z 4630
  PV
  Právo a ideál dobra a spravodlivosti

  book

 2. Ústavné dni : ústavná a zákonná úprava konania pred súdnym orgánom ochrany ústavnosti v štátoch V4 - VIII. ústavné dni / Ladislav Orosz, Sabina Grabowska, Tomáš Majerčák (ed.).    Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Právnická fakulta, 2020 . 263 stran . ISBN 978-80-8152-863-7   Signatura Z 4218/8
  UO
  Ústavné dni

  book

 3. Ústavné dni : tretie funkčné obdobie Ústavného súdu Slovenskej republiky - VII. ústavné dni / ed. Tomáš Majerčák.    Košice : Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky, 2019 . 306 stran . ISBN 978-80-8129-102-9   Signatura Z 4218/7
  UO
  Ústavné dni

  book

 4. Lidská práva v soudní praxi.    Olomouc : Iuridicum Olomoucense, 2018 . 1 online zdroj (161 stran) . ISBN 978-80-88266-28-0
  Lidská práva v soudní praxi

  computer file

 5. Lidská práva v soudní praxi.    Olomouc : Iuridicum Olomoucense, 2018 . 161 stran   Signatura M 9058
  book

  book

 6. 20 rokov Ústavy Slovenskej republiky - I. Ústavné dni : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Košice 3.-4. octóbra 2012. 1. zväzok.    Košice, 2012  Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Právnická fakulta, 2012 . 1 online zdroj (420 stran) . ISBN 978-80-8152-000-6
  aa
  20 rokov Ústavy Slovenskej republiky - I. Ústavné dni

  computer file  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.