Search results

Records found: 20  
Your query: Author = "Svoboda Tomáš 1985"
 1. Územní samosprávné celky v souvislostech správního práva : Pocta doc. JUDr. Petru Havlanovi, CSc. / Tomáš Svoboda, Soňa Skulová, David Hejč (eds.).    Brno : Masarykova univerzita, 2023 . 1 online zdroj 223 stran) . ISBN 978-80-280-0326-5
  aa
  Územní samosprávné celky v souvislostech správního práva

  computer file

 2. Objektivní a vyvážené informace ve vysílání - racionální požadavek, či iluze?.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 162, (2023), č. 5, s. 393-414. 
  article

  article

 3. Zdravotnický non-refoulement v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 31, (2022), č. 4, s. 8-18. 
  article

  article

 4. Žalobní typy ve správním soudnictví – aktuální otázky / Tomáš Svoboda, František Halml, David Hejč, Sára Hrubešová, Denisa Skládalová.    Brno : Masarykova univerzita, 2022 . 271 stran . ISBN 978-80-280-0248-0   Signatura M 9175
  SD
  Žalobní typy ve správním soudnictví – aktuální otázky

  book

 5. Zákon o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 : komentář / David Hejč, Tomáš Svoboda.    Praha : C. H. Beck, 2021 . xiv, 198 stran . ISBN 978-80-7400-854-2   Signatura M 9012
  SP
  Zákon o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19

  book

 6. K povaze "krizových opatření", odpovědnosti za škodu a ochraně subjektivních práv : (1. část).   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 29, (2021), č. 9, s. 315-324. 
  article

  article

 7. K povaze "krizových opatření", odpovědnosti za škodu a ochraně subjektivních práv : (2. část).   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 29, (2021), č. 10, s. 348-357. 
  article

  article

 8. K povaze "krizových opatření", odpovědnosti za škodu a ochraně subjektivních práv : (3. část).   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 29, (2021), č. 11, s. 391-400. 
  article

  article

 9. Sociální sítě a veřejný zájem.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 160, (2021), č. 7, s. 580-596. 
  article

  article

 10. Majetek státu v teorii a praxi / Petr Havlan, Dagmar Sochorová akolektiv.    Praha : Leges, 2021 . 352 stran . ISBN 978-80-7502-455-8   Signatura M 8834
  SP
  Majetek státu v teorii a praxi

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.