Search results

Records found: 16  
Your query: Author = "Svoboda Tomáš 1985"
 1. Zákon o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 : komentář / David Hejč, Tomáš Svoboda.    Praha : C. H. Beck, 2021 . xiv, 198 stran . ISBN 978-80-7400-854-2   Signatura M 9012
  SP
  Zákon o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19

  book

 2. K povaze "krizových opatření", odpovědnosti za škodu a ochraně subjektivních práv : (1. část).   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 29, (2021), č. 9, s. 315-324. 
  article

  article

 3. K povaze "krizových opatření", odpovědnosti za škodu a ochraně subjektivních práv : (2. část).   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 29, (2021), č. 10, s. 348-357. 
  article

  article

 4. Majetek státu v teorii a praxi / Petr Havlan, Dagmar Sochorová akolektiv.    Praha : Leges, 2021 . 352 stran . ISBN 978-80-7502-455-8   Signatura M 8834
  SP
  Majetek státu v teorii a praxi

  book

 5. Správní právo - zvláštní část : (v příkladech a otázkách) / Lukáš Potěšil, Radislav Bražina, David Hejč, Alžbeta Králová, Tomáš Svoboda.    Brno : Masarykova univerzita, 2021 . 170 stran . ISBN 978-80-210-9812-1   Signatura M 8912
  SP
  Správní právo - zvláštní část

  book

 6. K povaze "krizových opatření", odpovědnosti za škodu a ochraně subjektivních práv : (3. část).   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 29, (2021), č. 11, s. 391-400. 
  article

  article

 7. Sociální sítě a veřejný zájem.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 160, (2021), č. 7, s. 580-596. 
  article

  article

 8. Zákon o veřejném ochránci práv : komentář / Anna Chamráthová, Lukáš Hlouch, Alena Kliková, Tomáš Svoboda.    Praha : Wolters Kluwer, 2019 . xiv, 189 stran . ISBN 978-80-7598-401-2   Signatura M 8410
  UC
  Zákon o veřejném ochránci práv

  book

 9. Nad (nejasnými) hranicemi mezi žalobními typy podle soudního řádu správního : 2. část.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 27, (2019), č. 12, s. 435-439. 
  article

  article

 10. Nad (nejasnými) hranicemi mezi žalobními typy podle soudního řádu správního : 3. část.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 27, (2019), č. 13-14, s. 477-482. 
  article

  article