Search results

Records found: 29  
Your query: Author = "Sokol Tomáš 1951"
 1. Etický kodex advokáta : komentář / Daniela Kovářová, Tomáš Sokol.    Praha : Wolters Kluwer, 2019 . xxv, 229 stran . ISBN 978-80-7598-129-5   Signatura M 8389
  JU
  Etický kodex advokáta

  book

 2. Bezpečnost informačních systémů : podle zákona o kybernetické bezpečnosti / Vladimír Smejkal, Tomáš Sokol, Jindřich Kodl.    Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2019 . 378 stran . ISBN 978-80-7380-765-8   Signatura M 8584
  PI
  Bezpečnost informačních systémů

  book

 3. Trestněprávní aspekty robotiky.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 26, (2018), č. 15-16, s. 530-540. 
  article

  article

 4. Pocta Pavlu Šámalovi k 65. narozeninám : čtvrtstoletí hledání spravedlnosti na Nejvyšším soudě ČR / Tomáš Gřivna (ed.).    Praha : C. H. Beck, 2018 . xxxi, 520 stran . ISBN 978-80-7400-709-5   Signatura M 8236
  JU
  Pocta Pavlu Šámalovi k 65. narozeninám

  book

 5. Etika v trestním řízení - advokát.   -- In:  Státní zastupitelství -- ISSN 1214-3758. -- Roč. 16, (2018), č. 5, s. 11-16. 
  article

  article

 6. Kolize termínů úkonů nařízených soudy a jinými orgány.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2017, č. 4, s. 58-63. 
  article

  article

 7. Stálé rozhodčí soudy versus rozhodčí řízení ad hoc / editoři: Alexander J. Bělohlávek, Daniela Kovářová a kolektiv.    Praha : Stálá konference českého práva, 2017 . 343 stran . ISBN 978-80-906813-0-9   Signatura M 7920
  OP-sklad
  Stálé rozhodčí soudy versus rozhodčí řízení ad hoc

  book

 8. Soudním aktivismem ke ztrátě nezávislosti.   -- In:  Soudce -- ISSN 1211-5347. -- Roč. 19, (2017), č. 4, s. 14-19. 
  article

  article

 9. Mezi insolvenčním a trestním řízením.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2017, č. 6, s. 34-36. 
  article

  article

 10. Prohlídky u advokátů : (§ 85b trestního řádu) / Vladislav Hřebíček.    Praha : Leges, 2017 . 160 stran . ISBN 978-80-7502-231-8   Signatura M 7963
  TP
  Prohlídky u advokátů

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.