Search results

 1. ÚS k výpočtu odměny advokátovi.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2021, č. 1-2, s. 12. 
  article

  article

 2. ÚS: Výše odškodnění musí odpovídat zásahu do práv poškozeného.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2021, č. 1-2, s. 12. 
  article

  article

 3. ÚS k nerovnému odměňování v Praze a regionech.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2021, č. 10, s. 12. 
  article

  article

 4. ÚS k zamítnutí žádosti o podmíněné propuštění.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2021, č. 10, s. 12-13. 
  article

  article

 5. ÚS k odnětí již přidělené věci.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2021, č. 10, s. 13. 
  article

  article

 6. ÚS: nahlédnutí do spisu v přípravném řízení je samostatným úkonem právní služby.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2021, č. 3, s. 8. 
  article

  article

 7. ÚS vyhověl návrhu muže ve výkonu trestu na přiznání bezplatné obhajoby.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2021, č. 3, s. 8. 
  article

  article

 8. ÚS: z odsuzujícího rozsudku musí být patrné naplnění všech znaků trestného činu.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2021, č. 3, s. 8. 
  article

  article

 9. ÚS: ČR nemůže nést odpovědnost za délku řízení před ESLP.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2021, č. 3, s. 8-9. 
  article

  article

 10. ÚS nepřiznal rodičům odškodnění za útrapy způsobené nehodou dcery.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2021, č. 3, s. 9. 
  article

  article