Search results

Records found: 30  
Your query: Author = "Podrazil Petr 1986"
 1. Základy závazkového práva. 2. díl, Zvláštní část závazkového práva, nejdůležitější smluvní typy v občanském zákoníku, závazky z deliktů a z jiných právních důvodů / Tomáš Tintěra, Pavel Petr a kolektiv.    Praha : Leges, 2023 . 301 stran . ISBN 978-80-7502-667-5   Signatura M 8826/2
  OP
  Základy závazkového práva

  book

 2. K propouštění odborových funkcionářů.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2021, č. 6, s. 47-51. 
  article

  article

 3. K náhradě tzv. další nemajetkové újmy v pracovněprávních vztazích.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2021, č. 11, s. 51-58. 
  article

  article

 4. Pracovní právo / Petr Hůrka a kolektiv.    Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2020 . 511 stran . ISBN 978-80-7380-825-9   Signatura M 8759
  PP
  Pracovní právo

  book

 5. Nová právní úprava dovolené - strašák, či žádoucí změna?.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2020, č. 9, s. 22-28. 
  article

  article

 6. Užití omezovacích prostředků v průběhu nedobrovolné hospitalizace s důrazem na užití síťových lůžek.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 158, (2019), č. 8, s. 774-792. 
  article

  article

 7. Vybrané koncepční otázky spojené s právní úpravou detenčního řízení.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 27, (2019), č. 21, s. 735-741. 
  article

  article

 8. Procedural regulation of involuntary hospitalization according to the legal order of the Czech Republic in comparison with German legislation.   -- In:  International and comparative law review -- ISSN 1213-8770. -- Vol. 19 (2019), no. 2, s. 266-284. 
  article

  article

 9. Praktikum pracovního práva / Petr Podrazil, Tomáš Tintěra.    Praha : Leges, 2019 . 167 stran . ISBN 978-80-7502-385-8   Signatura M 8505
  PP
  Praktikum pracovního práva

  book

 10. Občanský zákoník : velký komentář. Svazek 2, § 118-418 Právnické osoby a zastoupení / Filip Melzer, Petr Tégl a kolektiv.    Praha : Leges, 2018 . ISBN 978-80-7502-002-4
  OP
  Občanský zákoník

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.