Search results

 1. Zákon o daních z příjmů : komentář / Ondřej Dráb, Matěj Nešleha, Zdeněk Morávek, Petr Beránek, Radim Bláha, Jiří Hlaváč, Lukáš Hrdlička a kol..    Praha : Wolters Kluwer, 2021 . xxxi, 1180 stran . ISBN 978-80-7676-054-7   Signatura M 8984
  aa
  Zákon o daních z příjmů

  book

 2. Berní úředníci nesmí poplatníky nutit k sebeobviňování.   -- In:  Právní rádce -- ISSN 1210-4817. -- Roč. 28, (2020), č. 2, s. 36-38. 
  article

  article

 3. Z dubnového zasedání trestního kolegia Nejvyššího soudu : usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 4. 11. 2019, sp. zn. 14 To 125/2019.   -- In:  Soudce -- ISSN 1211-5347. -- Roč. 22, (2020), č. 6, s. 24. 
  article

  article

 4. Vliv nového znaleckého práva na zjišťování škody v trestním řízení.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2020, č. 11, s. 20-25. 
  article

  article

 5. XXVII. Karlovarské právnické dny / Karlovarské právnické dny, Společnost českých, německých, slovenských a rakouských právníků Mnichov - Praha ; sborník sestavil Vladimír Zoufalý.    Praha : Leges, 2019 . 548 stran . ISBN 978-80-7502-359-9   Signatura M 3697/27
  PV
  book

  book

 6. Zákaz nucení k sebeobviňování.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2019, č. 3, s. 7-13. 
  article

  article

 7. Autorské právo a práva související : vysokoškolská učebnice / Jiří Srstka a kolektiv autorů.    Praha : Leges, 2019 . 432 stran . ISBN 978-80-7502-386-5   Signatura M 8533
  OA
  Autorské právo a práva související

  book

 8. Tajemství v českém právním řádu / Alena Bányaiová, Josef Benda, Daniela Kovářová, Pavel Mates, Stanislav Přibyl, František Púry, Pavel Uherek, Jan Tuláček.    Praha : Leges, 2019 . 392 stran . ISBN 978-80-7502-347-6   Signatura M 8540
  PV
  Tajemství v českém právním řádu

  book

 9. Trestněprávní pojetí škody na veřejném majetku při jeho správě.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2019, č. 10, s. 17-24. 
  article

  article

 10. Ze zářijového a říjnového zasedání trestního kolegia Nejvyššího soudu.   -- In:  Soudce -- ISSN 1211-5347.. 
  article

  article