Search results

 1. Průvodce uzavíráním smluv / Dana Ondrejová.    Praha : Wolters Kluwer, 2020 . xx, 521 stran . ISBN 978-80-7598-806-5   Signatura M 8714
  HP
  Průvodce uzavíráním smluv

  book

 2. Lex Covid : komentář.    Praha : Wolters Kluwer, 2020 . x, 218 stran . ISBN 978-80-7598-845-4   Signatura M 8717
  SP
  Lex Covid

  book

 3. Přiměřené zadostiučinění v nekalé soutěži II. : peněžitá podoba přiměřeného zadostiučinění.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2019, č. 1, s. 13-17. 
  article

  article

 4. Provozování taxislužby prostřednictvím alternativních dopravců jako nekalosoutěžní jednání?.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2019, č. 12, s. 17-23. 
  article

  article

 5. Porušení závazkového práva jako jednočinný souběh až tří deliktů (delikt závazkový, delikt nekalé obchodní praktiky a delikt nekalé soutěže).   -- In:  Obchodněprávní revue -- ISSN 1803-6554. -- Roč. 10 (2018), č. 11-12, s. 305-315. 
  article

  article

 6. Přiměřené zadostiučinění v nekalé soutěži I. : podstata, funkce a nepeněžitá podoba přiměřeného zadostiučinění.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2018, č. 12, s. 23-28. 
  article

  article

 7. Reklamní právo / Filip Rigel, Ondřej Moravec, Dana Ondrejová.    Praha : C. H. Beck, 2018 . xvii, 181 stran . ISBN 978-80-7400-686-9   Signatura M 8045
  HP
  Reklamní právo

  book

 8. Nekalosoutěžní reklama a nekalé obchodní praktiky v české i evropské právní úpravě a judikatuře / Dana Ondrejová, David Sehnálek.    Praha : Leges, 2018 . 295 stran . ISBN 978-80-7502-239-4   Signatura M 8115
  OP
  Nekalosoutěžní reklama a nekalé obchodní praktiky v české i evropské právní úpravě a judikatuře

  book

 9. Několik zamyšlení nad spotřebitelskou ochranou v kontextu nové judikatury.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2018, č. 1-2, s. 36-38. 
  article

  article

 10. Průvodce uzavíráním smluv / Dana Ondrejová.    Praha : Wolters Kluwer, 2017 . xviii, 456 stran . ISBN 978-80-7552-809-4   Signatura M 8011
  HP
  Průvodce uzavíráním smluv

  book