Search results

 1. Správní řád : praktický komentář / Zdeněk Fiala, Kateřina Frumarová, Martin Škurek, Pavel Vetešník, Eva Horzinková, Vladimír Novotný, Olga Sovová, Lenka Scheu.    Praha : Wolters Kluwer, 2020 . xviii, 865 stran . ISBN 978-80-7598-797-6   Signatura M 8697
  SP
  Správní řád

  book

 2. Správní právo procesní / Eva Horzinková, Vladimír Novotný.    Praha : Leges, 2019 . 398 stran . ISBN 978-80-7502-365-0   Signatura M 8530
  SP
  Správní právo procesní

  book

 3. Veřejná správa v zemích visegrádské čtyřky : (Česká republika, Maďarsko, Polská republika, Slovenská republika) / Vladimír Novotný, Karel Klíma, Kristína Králíková, Ladislav Dudor.    Praha : Leges, 2017 . 189 stran . ISBN 978-80-7502-215-8   Signatura M 7899
  SP
  Veřejná správa v zemích visegrádské čtyřky

  book

 4. Správní právo trestní / Zdeněk Fiala, Kateřina Frumarová, Eva Horzinková, Martin Škurek a kolektiv.    Praha : Leges, 2017 . 304 stran . ISBN 978-80-7502-219-6   Signatura M 7993
  SD
  Správní právo trestní

  book

 5. Veřejná subjektivní práva / Karel Klíma a kolektiv.    Praha : Metropolitan University Prague Press, 2016 . 338 stran . ISBN 978-80-87956-48-9   Signatura M 7847
  SP
  Veřejná subjektivní práva

  book

 6. Evropská veřejná správa / kolektiv autorů.   . 544 stran . ISBN 978-80-7452-110-2   Signatura M 7358
  SP
  Evropská veřejná správa

  book

 7. Správní právo procesní / Eva Horzinková, Vladimír Novotný.    Praha : Leges, 2015 : Leges . 390 stran . ISBN 978-80-7502-071-0   Signatura M 7170
  SP
  Správní právo procesní

  book

 8. Insolvenční zákon : komentář / Jiřina Hásová a kolektiv.    Praha : C.H. Beck, 2014 . xxxii, 1482 s. . ISBN 978-80-7400-555-8   Signatura M 6920
  OP-HáIn
  Insolvenční zákon

  book

 9. Správní právo procesní / Eva Horzinková, Vladimír Novotný.    Praha : Leges, 2012 . 368 s. . ISBN 978-80-87576-15-1   Signatura M 6050
  SP-HoSp
  Správní právo procesní

  book

 10. Správní právo procesní / Eva Horzinková, Vladimír Novotný.    Praha : Leges, 2010 . 360 s. . ISBN 978-80-87212-34-9   Signatura M 5291
  SP-HoSp
  Správní právo procesní

  book