Search results

Records found: 14  
Your query: Author = "Mareš Miroslav 1974"
 1. Challenging online propaganda and disinformation in the 21st century / editors: Miloš Gregor, Petra Mlejnková.    Cham : Palgrave Macmillan, 2021 . xxi, 273 stran . ISBN 978-3-030-58623-2. ISBN 978-3-030-58624-9   Signatura Z 4446
  PI
  Challenging online propaganda and disinformation in the 21st century

  book

 2. Kriminologie pro 21. století : perspektiva kriminologické výuky na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a v České republice / Tomáš Gřivna, Jakub Drápal a kolektiv.    Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2021 . 174 stran . ISBN 978-80-7380-852-5   Signatura M 8935
  TK
  Kriminologie pro 21. století

  book

 3. Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky : komentář / Miroslav Mareš, Daniel Novák.    Praha : Wolters Kluwer, 2019 . xliv, 189 stran . ISBN 978-80-7598-202-5   Signatura M 8395
  UC
  Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky

  book

 4. Ne Islámu! : protiislámská politika v České republice / Miroslav Mareš a kol..    Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK) : Masarykova univerzita, 2015 . 219 stran . ISBN 978-80-7325-397-4. ISBN 978-80-210-8288-5   Signatura M 7537
  PL
  Ne Islámu!

  book

 5. Soudobé problémy a výzvy aplikace trestného činu teroristického útoku.   -- In:  Státní zastupitelství -- ISSN 1214-3758. -- Roč. 13, (2015), č. 2, s. 16-23. 
  article

  article

 6. Popírání zločinů proti lidskosti, válečných zločinů a zločinů proti míru po aktuální novelizaci trestního zákoníku.   -- In:  Trestní právo -- ISSN 1211-2860. -- Roč. 19, (2015), č. 1, s. 4-11. 
  article

  article

 7. Komparativní analýza obrany demokracie na poli sdružovacího práva v České a Slovenské republice.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1210-9126. -- Roč. 21, (2013), č. 1, s. 34-42. 
  article

  article

 8. Zpracování průkazu energetické náročnosti budovy : praktická příručka pro všechny majitele rodinných a bytových domů, bytů a pro realitní kanceláře / Anna Bernardinová, Miroslav Mareš.    Praha : Linde, 2013 . 148 s. . ISBN 978-80-7201-914-4   Signatura M 6546
  PZ-....
  Zpracování průkazu energetické náročnosti budovy

  book

 9. Komparativní analýza obrany demokracie na poli sdružovacího práva v České a Slovenské republice.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1805-2789. -- Roč. 21, (2013), č. 1, s. 34-42. 
  article

  article

 10. Militantní demokracie ve střední Evropě / Miroslav Mareš, Štěpán Výborný.    Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2013 . 249 s. . ISBN 978-80-7325-326-4   Signatura M 6963
  PL-MaMi
  Militantní demokracie ve střední Evropě

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.