Search results

Records found: 14  
Your query: Author = "Malá Jana"
 1. Občanský zákoník : velký komentář. Svazek 2, § 118-418 Právnické osoby a zastoupení / Filip Melzer, Petr Tégl a kolektiv.    Praha : Leges, 2018 . ISBN 978-80-7502-002-4
  OP
  book

  book

 2. Občanský zákoník : velký komentář. Svazek 5, § 976-1399 Věcná práva absolutní / Filip Melzer, Petr Tégl a kolektiv.    Praha : Leges, 2018 . ISBN 978-80-7502-005-5
  OP
  book

  book

 3. Občanský zákoník : velký komentář. Svazek 6, § 1400-1720 Dědické právo a správa cizího majetku / Filip Melzer, Petr Tégl a kolektiv.    Praha : Leges, 2018 . ISBN 978-80-7502-006-2
  OP
  book

  book

 4. Občanský zákoník : velký komentář. Svazek 7, § 1721-2893 Relativní majetková práva (závazky) / Filip Melzer, Petr Tégl a kolektiv.    Praha : Leges, 2018 . ISBN 978-80-7502-007-9
  OP
  book

  book

 5. Občanský zákoník : velký komentář. Svazek 8, § 2894-3081 Závazky z deliktů a z jiných právních / Filip Melzer, Petr Tégl a kolektiv.    Praha : Leges, 2018 . ISBN 978-80-7502-008-6
  OP
  book

  book

 6. Praktikum rodinného práva / Lenka Westphalová, Zdeňka Králíčková, Renáta Šínová a kolektiv.    Praha : Leges, 2018 . 168 stran . ISBN 978-80-7502-280-6   Signatura M 8238
  OP
  Praktikum rodinného práva

  book

 7. K procesní subjektivitě přiznané zákonem orgánu sociálně-právní ochrany dětí.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 25, (2017), č. 12, s. 444-448. 
  article

  article

 8. "Rychlé" předběžné opatření v kontextu ústavního nálezu sp. zn. III. ÚS 916/13.   -- In:  Acta Iuridica Olomucensia -- ISSN 1801-0288. -- Vol. 12 (2017), no. 3, s. 141-154. 
  article

  article

 9. Kontroverzní názory v právu : sborník odborných příspěvků z mezinárodní konference Olomoucké debaty mladých právníků 2015 / Hana Vičarová Hefnerová, Lucia Madleňáková (eds.).    Praha : Leges, 2016 . 277 stran . ISBN 978-80-7502-111-3   Signatura M 7420
  PV
  Kontroverzní názory v právu

  book

 10. Občanský zákoník : velký komentář : § 655-975 a související společná a přechodná ustanovení. Svazek 4/1, § 655-793 / Filip Melzer, Petr Tégl a kolektiv.    Praha : Leges, 2016 . 991 s. . ISBN 978-80-7502-004-8   Signatura M 6601/4.1
  OP
  Občanský zákoník

  book