Search results

 1. Český zákon o státní službě : odpovídá mezinárodním protikorupčním standardům?.   -- In:  Politologická revue -- ISSN 1211-0353. -- Roč. 24, (2018), č. 1, s. 5-28. 
  article

  article

 2. XXVI. Karlovarské právnické dny / Karlovarské právnické dny, Společnost českých, německých, slovenských a rakouských právníků Mnichov - Praha ; sborník sestavil Vladimír Zoufalý.    Praha : Leges, 2018 . 616 stran . ISBN 978-80-7502-289-9   Signatura M 3697/26
  PV
  book

  book

 3. O korupci, ale spíše o nedůvěře.   -- In:  Soudce -- ISSN 1211-5347. -- Roč. 17, (2015), č. 5, s. 4-5. 
  article

  article

 4. Ke jmenování soudních funkcionářů : důsledky nálezu Ústavního soudu sp.zn. Pl. ÚS 39/08.   -- In:  Soudce -- ISSN 1211-5347. -- Roč.16, (2014), č. 2, s. 2-3. 
  article

  article

 5. Insolvenční zákon : s poznámkami, judikaturou, nařízením Rady ES 1346/2000 a prováděcími předpisy, ve znění zákonů č. 69/2011 Sb. a č. 73/2011 Sb. / Jolana Maršíková a kolektiv.    Praha : Leges, 2011 . 800 s. . ISBN 978-80-87212-75-2   Signatura M 5784
  OP-MaIn
  Insolvenční zákon

  book

 6. Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) : s judikaturou a související předpisy / František Kučera..    Praha : C.H. Beck, 2009 . xiv, 306 s. . ISBN 978-80-7400-163-5   Signatura M 5193
  OP-KuZá
  Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)

  book

 7. Insolvenční zákon (zákon č. 182/2006 Sb.) : poznámkové vydání s důvodovou zprávou a nařízením Rady ES 1346/2000 / Jaroslav Zelenka a kolektiv.    Praha : Linde, 2007 . 687 s. . ISBN 978-80-7201-657-0   Signatura M 4323
  OP-ZeIn
  Insolvenční zákon (zákon č. 182/2006 Sb.)

  book