Search results

Records found: 6  
Your query: Author = "Krausová Alžběta"
 1. Deliktní odpovědnost na prahu éry strojů aneb k některým předpokladům vzniku povinnosti nahradit újmu způsobenou provozem autonomních vozidel.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 160, (2021), č. 5, s. 313-333. 
  article

  article

 2. Otázky uplatňování prevenční povinnosti při výrobě a provozu autonomních vozidel = Questions related to applying precautionary obligation during production and operation of autonomous vehicles.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1210-9126. -- Roč. 29, (2021), č. 4, s. 759-777. 
  article

  article

 3. Biometric data and its specific legal protection / Ján Matejka, Alžběta Krausová, Vojen Güttler et al..    Praha : Institute of state and law, 2020 . 191 stran . ISBN 978-80-87439-43-2   Signatura M 8753
  OP
  Biometric data and its specific legal protection

  book

 4. Právo a umělá inteligence / Bohumír Štědroň a kolektiv.    Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2020 . 201 stran . ISBN 978-80-7380-803-7   Signatura M 8672
  PI
  Právo a umělá inteligence

  book

 5. Stačí právo držet krok? : dynamika společnosti a vědy na počátku 21. století / Zuzana Vrbová a kol..    Praha : Ústav státu a práva AV ČR, 2019 . 1 online zdroj (171 stran) . ISBN 978-80-87439-36-4
  PV
  Stačí právo držet krok?

  computer file

 6. Stačí právo držet krok? : dynamika společnosti a vědy na počátku 21. století / Zuzana Vrbová a kol..    Praha : Ústav státu a práva AV ČR, 2019 . 171 stran . ISBN 978-80-8743-940-1   Signatura M 8531
  PV
  Stačí právo držet krok?

  book