Search results

Records found: 89  
Your query: Author = "Koudelka Zdeněk 1969"
 1. Správní soudnictví / Kateřina Frumarová, Tomáš Grygar, Zdeněk Koudelka, Lukáš Potěšil, Olga Pouperová, Radovan Suchánek, Martin Škurek.    Praha : Leges, 2022 . 671 stran . ISBN 978-80-7502-611-8   Signatura M 9113
  SD
  Správní soudnictví

  book

 2. Jaroslav Krejčí : protektorátní premiér a předseda Ústavního soudu / Zdeněk Koudelka.    Praha : Leges, 2021 . 146 stran . ISBN 978-80-7502-475-6   Signatura M 8943
  PL
  Jaroslav Krejčí

  book

 3. Prezident a ozbrojené síly a bezpečnostní sbory.   -- In:  Právo a bezpečnost -- ISSN 2336-5323. -- 2020, č. 1, s. 25-41. 
  article

  article

 4. Ústava a ústavní systém meziválečného Československa / Karel Schelle, Jozef Beňa, Jaromír Tauchen a kol..    Ostrava : KEY Publishing ; Brno : The European society for history of law, 2020 . 931 stran . ISBN 978-80-7418-330-0. ISBN 978-80-87475-62-1   Signatura M 8762
  UC
  Ústava a ústavní systém meziválečného Československa

  book

 5. Ukládání trestů a jejich výkon : sborník z konference pořádané PF UK a UOČR dne 4. června 2020 / Tomáš Gřivna, Hana Šimánová (eds.).    Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2020 . 341 stran . ISBN 978-80-7380-833-4   Signatura M 8841
  TP
  Ukládání trestů a jejich výkon

  book

 6. Započtení vazby z jiného trestního řízení do trestu.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2020, č. 5, s. 27-28. 
  article

  article

 7. Trestní právo a právní stát : sborník příspěvků z konferencí pořádaných Unií obhájců ČR v letech 2017-2018 / Tomáš Gřivna, Hana Šimánová (eds)..    Plzeň : Aleš Čeněk, 2019 . 287 stran . ISBN 978-80-7380-763-4   Signatura M 8435
  TP
  Trestní právo a právní stát

  book

 8. Zákon o obcích (obecní zřízení) : komentář / Zdeněk Koudelka, Petr Průcha, Jana Zwyrtek Hamplová.    Praha : Leges, 2019 . 477 stran . ISBN 978-80-7502-335-3   Signatura M 8550
  SP
  Zákon o obcích (obecní zřízení)

  book

 9. Ústavní soud obchodně tržním způsobem.   -- In:  Právo a bezpečnost -- ISSN 2336-5323. -- 2019, č. 1, s. 4-7. 
  article

  article

 10. Zdanění finanční náhrady v rámci církevních restitucí.   -- In:  Právo a bezpečnost -- ISSN 2336-5323. -- 2019, č. 1, s. 8-19. 
  article

  article