Search results

Records found: 54  
Your query: Author = "Kokeš Marian 1981"
 1. Listina základních práv a svobod : komentář / Wagnerová, Šimíček, Langášek, Pospíšil a kolektiv.    Praha : Wolters Kluwer, 2023 . lxiv, 1010 stran . ISBN 978-80-7676-747-8   Signatura M 9229
  MV
  Listina základních práv a svobod

  book

 2. Dělba moci / Vojtěch Šimíček (ed.).    Praha : Leges, 2022 . 216 stran . ISBN 978-80-7502-642-2   Signatura M 9136
  TS
  Dělba moci

  book

 3. Právo na účinné vyšetřování plynoucí z práva na život : nález ÚS z 26. 11. 2021, sp. zn. II. ÚS 1886/21.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 28, (2022), č. 3, s. 82-84. 
  article

  article

 4. Povinnost publikace obecně závazných vyhlášek ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků je ústavně konformní : nález ÚS ze 30. 11. 2021, sp. zn. Pl. ÚS 18/21.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 28, (2022), č. 3, s. 84. 
  article

  article

 5. Kauce pro agentury práce : nález ÚS z 18. 1. 2022, sp. zn. Pl. ÚS 43/18.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 28, (2022), č. 3, s. 84. 
  article

  article

 6. Nemožnost napadnout krizová opatření vlády zásahovou žalobou podle § 82 SŘS : nález ÚS z 4. 1. 2022, sp. zn. Pl. ÚS 34/21.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 28, (2022), č. 3, s. 84-85. 
  article

  article

 7. Náhrada za užívání veřejného prostranství a korektiv dobrých mravů : nález ÚS z 18. 1. 2022, sp. zn. III. ÚS 2049/21.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 28, (2022), č. 3, s. 85. 
  article

  article

 8. Interpretace atypického důvodu výluky z církevních restitucí a právo oprávněné osoby na řádný přezkum existence restitučního titulu : nález ÚS z 21. 12. 2021, sp. zn. I. ÚS 3918/19.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 28, (2022), č. 3, s. 85. 
  article

  article

 9. Náležité posouzení účinnosti konfiskace s ohledem na zásadu in favorem restitutionis : nález ÚS z 30. 11. 2021, sp. zn. III. ÚS 361/21.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 28, (2022), č. 3, s. 85. 
  article

  article

 10. Náhrada újmy na zdraví za úraz na namrzlém chodníku : nález ÚS z 1. 12. 2021, sp. zn. II. ÚS 1991/20.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 28, (2022), č. 3, s. 85. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.