Search results

Records found: 16  
Your query: Author = "Kindl Jiří 1979"
 1. Soutěžní právo / Jiří Kindl a kolektiv.    Praha : C. H. Beck, 2021 . xxxvi, 975 stran . ISBN 978-80-7400-806-1   Signatura M 8828
  HP
  Soutěžní právo

  book

 2. Zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže : komentář / Jiří Kindl, Tomáš Pavelka, Pavlína Hubková.    Praha : C. H. Beck, 2019 . xx, 607 stran . ISBN 978-80-7400-728-6   Signatura M 8347
  HP
  Zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže

  book

 3. Povinnost farmaceutických společností dodat léčiva podle tržního podílu : soutěžněprávní a různé praktické otázky.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 27, (2019), č. 20, s. 693-705. 
  article

  article

 4. Kudy dále se zákonem o významné tržní síle ve světle směrnice o nekalých obchodních praktikách.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 27, (2019), č. 23-24, s. 817-825. 
  article

  article

 5. Sbírka příkladů z obchodního práva / Stanislava Černá a kolektiv.    Praha : Wolters Kluwer, 2018 . 399 stran . ISBN 978-80-7552-962-6   Signatura M 8098
  HP
  Sbírka příkladů z obchodního práva

  book

 6. Občanský zákoník : velký komentář. Svazek 9, § 2894-3081 / Filip Melzer, Petr Tégl a kolektiv.    Praha : Leges, 2018 . xxix, 1696 stran . ISBN 978-80-7502-199-1   Signatura M 6601/9
  OP
  Občanský zákoník

  book

 7. Zákon o ochraně hospodářské soutěže : komentář / Jiří Kindl, Jindřiška Munková.    Praha : C.H. Beck, 2017 . xvii, 841 stran . ISBN 978-80-7400-627-2   Signatura M 7884
  HP
  Zákon o ochraně hospodářské soutěže

  book

 8. Zákon o významné tržní síle : komentář / Jiří Kindl, Martin Koudelka.    Praha : C. H. Beck, 2017 . xii, 289 stran . ISBN 978-80-7400-679-1   Signatura M 7991
  HP
  Zákon o významné tržní síle

  book

 9. K deliktu narušení hospodářské soutěže orgány veřejné správy a k jeho plánované novelizaci.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 24, (2016), č. 7, s. 229-234. 
  article

  article

 10. Sbírka příkladů z obchodního práva / Stanislava Černá a kolektiv.   . 366 stran . ISBN 978-80-7478-945-8   Signatura M 7289
  HP
  Sbírka příkladů z obchodního práva

  book