Search results

Records found: 5  
Your query: Author = "Kaleta Krzysztof J"
 1. Geneza i rozwój idei suprakonstytucyjności we Francji (przyczynek do badań nad legitymizacją włady ustrojodawczej).   -- In:  Państwo i prawo -- ISSN 0031-0980. -- Vol. 77, (2022), no. 3, s. 18-37. 
  article

  article

 2. Bezpośrednia partycypacja obywateli w polityce konstytucyjnej (wyzwania i organiczenia).   -- In:  Państwo i prawo -- ISSN 0031-0980. -- Vol. 75, (2020), no. 5, s. 3-24. 
  article

  article

 3. Legitymizacja sądownictwa konstytucyjnego w świetle teorii demoracji.   -- In:  Państwo i prawo -- ISSN 0031-0980. -- Vol. 73, (2018), no. 5, s. 3-21. 
  article

  article

 4. Ograniczenia władzy ustrojodawczej w demokracji konstytucyjnej.   -- In:  Państwo i prawo -- ISSN 0031-0980. -- Vol. 73, (2018), no. 12, s. 3-18. 
  article

  article

 5. Rola dialogu w kulturze konstytucyjnej.   -- In:  Państwo i prawo -- ISSN 0031-0980. -- Roč. 65 (2010), No. 12, s. 17-. 
  article

  article



  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.