Search results

Records found: 22  
Your query: Author = "Kadečka Stanislav 1975"
 1. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich : komentář / David Bohadlo, Jan Brož, Stanislav Kadečka, Petr Průcha, Filip Rigel, Vít Šťastný.    Praha : Wolters Kluwer, 2022 . xiii, 580 stran . ISBN 978-80-7676-419-4   Signatura M 9104
  SD
  Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

  book

 2. Správní právo procesní / Soňa Skulová a kolektiv.    Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2020 . 484 stran . ISBN 978-80-7380-830-3   Signatura M 8840
  SP
  Správní právo procesní

  book

 3. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich : komentář / David Bohadlo, Jan Brož, Stanislav Kadečka, Petr Průcha, Filip Rigel, Vít Šťastný.    Praha : Wolters Kluwer, 2018 . xxi, 674 stran . ISBN 978-80-7598-052-6   Signatura M 8205
  SD
  Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

  book

 4. Prostředky ochrany subjektivních práv ve veřejné správě – jejich systém a efektivnost / Soňa Skulová, Lukáš Potěšil a kolektiv.    Praha : C. H. Beck, 2017 . xxi, 443 stran . ISBN 978-80-7400-647-0   Signatura M 7896
  SP
  Prostředky ochrany subjektivních práv ve veřejné správě – jejich systém a efektivnost

  book

 5. Správní právo procesní / Soňa Skulová a kolektiv.    Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2017 . 421 stran . ISBN 978-80-7380-688-0   Signatura M 8000
  SP
  Správní právo procesní

  book

 6. Správní řád / Alena Kliková, Petr Havlan, Marek Chadima, Jana Jurníková, Stanislav Kadečka, Petr Průcha, Stanislav Sedláček, Soňa Skulová, Jiří Venclíček.    Praha : Wolters Kluwer, 2016 . xxiv, 650 stran . ISBN 978-80-7478-943-4   Signatura M 7761
  SP
  Správní řád

  book

 7. Právní formy místní regulace pozemní dopravy (nejen ve světle aktuální soudní judikatury.   -- In:  Správní právo -- ISSN 0139-6005. -- Roč. 46, (2013), č. 1, s. 1-24. 
  article

  article

 8. Správní právo procesní / Soňa Skulová a kolektiv.    Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012 . 386 s. . ISBN 978-80-7380-381-0   Signatura M 6214
  SP-SkSp
  Správní právo procesní

  book

 9. Nečinnost ve veřejné správě : sborník z 6. letní mezinárodní konference uskutečněné pod záštitou JUDr. Pavla Varvařovského, veřejného ochránce práv, a prof. JUDr. Naděždy Rozehnalové, CSc., děkanky Právnické fakulty Masarykovy univerzity, ve dnech 23. až 24. června 2011 v Kroměříži / editoři: Stanislav Kadečka, Alena Kliková, Kateřina Valachová, Filip Glotzmann.    Praha : Wolters Kluwer, 2012 . 245 s. . ISBN 978-80-7357-917-3   Signatura M 6226
  SP-Neči
  Nečinnost ve veřejné správě

  book

 10. Ochranná hluková pásma letišť v “pološeru“ právní úpravy.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč.20, (2012), č.13-14, s.476-483. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.