Search results

 1. Právo jako multidimenzionální fenomén : pocta Aleši Gerlochovi k 65. narozeninám / Katarzyna Žák Krzyžanková, Zdeněk Kühn, Karel Beran, Pavel Maršálek, Jan Wintr, Pavel Ondřejek, Jan Tryzna (eds.).    Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2020 . 799 stran . ISBN 978-80-7380-797-9   Signatura M 8673
  PV
  Právo jako multidimenzionální fenomén

  book

 2. Lex Covid : komentář.    Praha : Wolters Kluwer, 2020 . x, 218 stran . ISBN 978-80-7598-845-4   Signatura M 8717
  SP
  Lex Covid

  book

 3. Soudní řád správní : komentář / Zdeněk Kühn, Tomáš Kocourek, Petr Mikeš, Ondřej Kadlec, Karel Černín, Filip Dienstbier, Karel Beran.    Praha : Wolters Kluwer, 2019 . xxix, 1073 stran . ISBN 978-80-7598-479-1   Signatura M 8458
  SD
  Soudní řád správní

  book

 4. Artificial legal entities : essays on legal agency and liability / Karel Beran, Petr Čech, Bohumil Dvořák, David Elischer, Jiří Hrádek, Václav Janeček, Zdeněk Kühn, Pavel Ondřejek.    Praha : Wolters Kluwer, 2019 . xxiv, 267 stran . ISBN 978-80-7598-082-3   Signatura M 8386
  OP
  Artificial legal entities

  book

 5. 25 let Ústavy České republiky / Vojtěch Šimíček (ed.).    Praha : Leges, 2019 . 161 stran . ISBN 978-80-7502-372-8   Signatura M 8484
  UC
  25 let Ústavy České republiky

  book

 6. Soudy v autoritativním státě.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 158, (2019), č. 11, s. 981-996. 
  article

  article

 7. Dělba moci a její proměny / Jan Tryzna (ed.).    Praha : Auditorium, 2019 . 327 stran . ISBN 978-80-8728-480-3   Signatura M 8723
  TS
  Dělba moci a její proměny

  book

 8. Závaznost soudních rozhodnutí - vnitrostátní a mezinárodní náhledy / Pavel Šámal, Guido Raimondi, Koen Leanerts a kolektiv.    Praha : Wolters Kluwer ; Brno : Nejvyšší soud, 2018 . 292 stran . ISBN 978-80-7598-009-0   Signatura M 8267
  JU
  Závaznost soudních rozhodnutí - vnitrostátní a mezinárodní náhledy

  book

 9. Central European judges under the European influence : the transformative power of the EU revisited / edited by Michal Bobek.    Oxford : Hart Publishing, 2017 . x, 449 stran . ISBN 978-1-50991-836-2   Signatura Z 4145
  EP
  Central European judges under the European influence

  book

 10. Právní jednání a odpovědnost právnických osob po rekodifikaci českého soukromého práva / Karel Beran, Petr Čech, Bohumil Dvořák, David Elischer, Jiří Hrádek, Václav Janeček, Zdeněk Kühn, Lucie Novotná Krtoušová, Pavel Ondřejek.    Praha : Wolters Kluwer, 2018 . xxiii, 271 stran . ISBN 978-80-7598-043-4   Signatura M 8308
  OP
  Právní jednání a odpovědnost právnických osob po rekodifikaci českého soukromého práva

  book