Search results

Records found: 10  
Your query: Author = "Káčer Marek"
 1. Filosofie práva / Tomáš Sobek, Martin Hapla a kol..    Brno : Nugis Finem Publishing, 2020 . 485 stran . ISBN 978-80-7614-002-8   Signatura M 8754
  PV
  Filosofie práva

  book

 2. Načo sa trápiť s otázkou existencie ľudských práv? = Why should we bother with the question of existence of human rights?.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1210-9126. -- Roč. 28, (2020), č. 4, s. 547-564. 
  article

  article

 3. Načo sa trápiť s otázkou existencie ľudských práv? = Why should we bother with the question of existence of human rights?.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1805-2789. -- Roč. 28, (2020), č. 4, s. 547-564. 
  article

  article

 4. Materiálne jadro v slovenskom ústavnom práve / doktrinálny disent proti zrušeniu sudcovských previerok.    Praha : Leges, 2019 . 150 stran . ISBN 978-80-7502-426-8   Signatura M 8645
  UO
  Materiálne jadro v slovenskom ústavnom práve

  book

 5. Teória práva / Radoslav Procházka, Marek Káčer.    Bratislava : C. H. Beck, 2019 . xvi, 304 stran . ISBN 978-80-89603-73-2   Signatura Z 4288
  TS
  Teória práva

  book

 6. Ústavné zvyklosti a moc prezidenta v SR.   -- In:  Právny obzor -- ISSN 0032-6984. -- Roč. 101, (2018), č. 6, s. 554-565. 
  article

  article

 7. Lidská práva v mezikulturních perspektivách / Petr Agha (ed.).    Praha : Academia, 2018 . 327 stran . ISBN 978-80-200-2958-4   Signatura M 8397
  MV
  Lidská práva v mezikulturních perspektivách

  book

 8. Právna filozofia dvadsiateho storočia / Peter Colotka, Marek Káčer, Lucia Berdisová.    Praha : Leges, 2016 . 303 stran . ISBN 978-80-7502-134-2   Signatura M 7496
  PV
  Právna filozofia dvadsiateho storočia

  book

 9. De arte boni et aequi : pocta k životnému jubileu Alexandry Krskovej / Radoslav Procházka a Marek Káčer (eds.).    Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2012 . 290 s. . ISBN 978-80-8082-520-1   Signatura Z 2577
  PV-Dear
  book

  book

 10. Niekol'ko poznámok ku koncepcii formálnych prameňov práva.   -- In:  Právník -- ISSN 0324-7007. -- Roč. 149, (2010), č.11, s.1114-1134. 
  article

  article