Search results

 1. Likvidace obchodních společností / Lucie Josková, Markéta Pravdová, Lenka Zachardová.    Praha : C. H. Beck, 2022 . xx, 242 stran . ISBN 978-80-7400-858-0   Signatura M 9063
  HP
  Likvidace obchodních společností

  book

 2. Občanský zákoník : § 2716-2893 : velký komentář / Melzer, Tégl a kol..    Praha : C. H. Beck, 2021 . xxv, 1494 stran . ISBN 978-80-7400-818-4   Signatura M 8922
  OP
  Občanský zákoník

  book

 3. Právo obchodních korporací / Stanislava Černá, Ivana Štenglová, Irena Pelikánová a kolektiv.    Praha : Wolters Kluwer, 2021 . 655 stran . ISBN 978-80-7598-991-8   Signatura M 8837
  HP
  Právo obchodních korporací

  book

 4. Rekodifikace obchodního práva - pět let poté. Svazek I, Pocta prof. JUDr. Stanislavě Černé, CSc. / Kateřina Eichlerová a kol. (eds.).    Praha : Wolters Kluwer, 2019 . xlv, 497 stran . ISBN 978-80-7598-426-5   Signatura M 8454/1
  HP
  Rekodifikace obchodního práva - pět let poté

  book

 5. Rekodifikace obchodního práva - pět let poté. Svazek II, Pocta prof. JUDr. Ireně Pelikánové, DrSc. / Kateřina Eichlerová a kol. (eds.).    Praha : Wolters Kluwer, 2019 . xliii, 511 stran . ISBN 978-80-7598-426-5   Signatura M 8454/2
  HP
  Rekodifikace obchodního práva - pět let poté

  book

 6. Sbírka příkladů z obchodního práva / Stanislava Černá a kolektiv.    Praha : Wolters Kluwer, 2018 . 399 stran . ISBN 978-80-7552-962-6   Signatura M 8098
  HP
  Sbírka příkladů z obchodního práva

  book

 7. Správa cizího majetku / Lucie Josková, Lukáš Pěsna.    Praha : Wolters Kluwer, 2017 . xii, 166 stran . ISBN 978-80-7552-552-9   Signatura M 7788
  OP
  Správa cizího majetku

  book

 8. Likvidace obchodních společností / Lucie Josková, Markéta Pravdová, Lenka Zachardová.    Praha : C. H. Beck, 2017 . xiv, 188 stran . ISBN 978-80-7400-646-3   Signatura M 7812
  HP
  Likvidace obchodních společností

  book

 9. Svěřenský fond a trust : jejich fungování v mezinárodním srovnání / Luboš Tichý (ed.).    Praha : Centrum právní komparatistiky PFUK (CPK), 2016 . 259 stran . ISBN 978-80-87975-55-8   Signatura M 7715
  OP
  Svěřenský fond a trust

  book

 10. Zákon o obchodních korporacích : výklad jednotlivých ustanovení včetně návaznosti na české a evropské předpisy / Jan Hejda ... [et al.].    Praha : Linde, 2013 . 784 s. . ISBN 978-80-7201-917-5   Signatura M 6584
  HP-HeZá
  Zákon o obchodních korporacích

  book