Search results

Records found: 51  
Your query: Author = "Hušek Jan 1943"
 1. Zásah do dobré pověsti právnické osoby - odčinění nemajetkové újmy : výňatek z rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 11. 2021, sp. zn. 23 Cdo 327/2021.   -- In:  Obchodní právo -- ISSN 1210-8278. -- Roč. 31, (2022), č. 6, s. 29-40. 
  article

  article

 2. Porušení zákazu konkurence - vydání prospěchu - počátek běhu prekluzivních lhůt : rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 26. 11. 2020, sp. zn. 27 Cdo 2832/2019.   -- In:  Obchodní právo -- ISSN 1210-8278. -- Roč. 31, (2022), č. 2, s. 36-40. 
  article

  article

 3. Náhrada škody za neoprávněný odběr elektrické energie.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 9, (2021), č. 1, s. 29-31. 
  article

  article

 4. Smluvní pokuta - porušení povinnosti - výkon práva - odstoupení od smlouvy : výňatek z rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 30. 10. 2019, sp. zn. 23 Cdo 1192/2019.   -- In:  Obchodní právo -- ISSN 1210-8278. -- Roč. 29, (2020), č. 3, s. 36-40. 
  article

  article

 5. Obchodní korporace - člen statutárního orgánu - manažerská smlouva - věcná příslušnost : výňatek z rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 11. 4. 2018, sp. zn. 31 Cdo 4831/2018.   -- In:  Obchodní právo -- ISSN 1210-8278. -- Roč. 28, (2019), č. 2, s. 28-34. 
  article

  article

 6. Rozhodčí doložka, kauzální pohledávka, zajišťovací směnka, pravomoc rozhodce : výňatek z rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 30. 8. 2018, sp. zn. 29 Cdo 4089/2019.   -- In:  Obchodní právo -- ISSN 1210-8278. -- Roč. 28, (2019), č. 9, s. 35-40. 
  article

  article

 7. Dodávka vody a odvod odpadních vod, odběratel, odvod odpadních vod a srážkových vod prostřednictvím kanalizační přípojky ve vlastnictví jiného : výňatek z rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 18. 5. 2016, sp. zn. 32 Cdo 2705/2014.   -- In:  Obchodní právo -- ISSN 1210-8278. -- Roč. 26, (2017), č. 1, s. 27-33. 
  article

  article

 8. Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů (fotovoltaické elektrárny) - právo na podporu.   -- In:  Obchodní právo -- ISSN 1210-8278. -- Roč. 26, (2017), č. 2, s. 68-73. 
  article

  article

 9. Advokacie - ustanovení advokáta soudem - narušení nezbytné důvěry - ustanovení dalšího zástupce : výňatek z rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR z 24. 10. 2016, sp. zn. 32 Cdo 1342/2016.   -- In:  Obchodní právo -- ISSN 1210-8278. -- Roč. 26, (2017), č. 3, s. 113-117. 
  article

  article

 10. Smlouva o dílo - neplatnost smlouvy - rozsah bezdůvodného obohacení - vlastník je odlišný od stran smlouvy : výňatek z rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 2. 8. 2016, sp. zn. 32 Cdo 1063/2016.   -- In:  Obchodní právo -- ISSN 1210-8278. -- Roč. 26, (2017), č. 4, s. 155-160. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.