Search results

Records found: 8  
Your query: Author = "Hruda Ondřej 1983"
 1. Srovnávací reklama / Ondřej Hruda.    Praha : C.H. Beck, 2015 . xv, 132 stran . ISBN 978-80-7400-561-9   Signatura M 7296
  HP
  Srovnávací reklama

  book

 2. Srovnávací reklama bez faktického srovnání.   -- In:  Obchodněprávní revue -- ISSN 1803-6554. -- Roč. 6, (2014), č. 11-12, s. 322-326. 
  article

  article

 3. Podmínky přípustnosti srovnávací reklamy – co (ne)lze srovnávat?.   -- In:  Obchodněprávní revue -- ISSN 1803-6554. -- Roč. 5, (2013), č.1, s. 1-8. 
  article

  article

 4. Návrh na vydání rozhodnutí dle § 107a OSŘ podaný žalobcem s úmyslem vyhnout se povinnosti nést náklady řízení : usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 27.10.2011, sp.zn. 29 Cdo 3013/2010.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 20, (2012), č.1, s.30-32. 
  article

  article

 5. Náhrada škody (nejen) ve věcech nekalé soutěže II. – příčinná souvislost, způsob náhrady, skutečná škoda a ušlý zisk.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 20, (2012), č.15-16, s.539-545. 
  article

  article

 6. Třídenní lhůta k podání směnečných námitek – neobvykle tvrdý přežitek.   -- In:  Obchodněprávní revue -- ISSN 1803-6554. -- Roč. 3, (2011), č.8, s.234-238. 
  article

  article

 7. Odstraňovací nárok ve věcech nekalé soutěže – jak teoreticky správně a přitom prakticky účelně formulovat žalobní petit.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč.19, (2011), č.21, s.757-766. 
  article

  article

 8. Zdržovací nárok ve věcech nekalé soutěže – nenastal čas „přitvrdit“?.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč.18, (2010), č.18, s.656-661. 
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.