Search results

Records found: 21  
Your query: Author = "Grygar Jiří 1978"
 1. Vzory podání a smluv s vysvětlivkami : podle občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích, katastrálního zákona, občanského soudního řádu, zákona o zvláštních řízeních soudních a exekučního řádu / David, Dobrovolná, Grygar, Hrabánek, Hromada, Kovářová, Králík, Křeček, Mlýnková, Nová, Pražák, Pulkrábek, Šustrová, Truneček, Tuláček, Vožehová, Vrba ; Jan Tuláček (ed.).    Praha : Leges, 2022 . xxx, 850 stran . ISBN 978-80-7502-615-6   Signatura M 9089
  PV
  Vzory podání a smluv s vysvětlivkami

  book

 2. Občanský zákoník : velký komentář. Svazek 2, § 118-418 Právnické osoby a zastoupení / Filip Melzer, Petr Tégl a kolektiv.    Praha : Leges, 2018 . ISBN 978-80-7502-002-4
  OP
  book

  book

 3. Občanský zákoník : velký komentář. Svazek 5, § 976-1399 Věcná práva absolutní / Filip Melzer, Petr Tégl a kolektiv.    Praha : Leges, 2018 . ISBN 978-80-7502-005-5
  OP
  book

  book

 4. Občanský zákoník : velký komentář. Svazek 6, § 1400-1720 Dědické právo a správa cizího majetku / Filip Melzer, Petr Tégl a kolektiv.    Praha : Leges, 2018 . ISBN 978-80-7502-006-2
  OP
  book

  book

 5. Občanský zákoník : velký komentář. Svazek 7, § 1721-2893 Relativní majetková práva (závazky) / Filip Melzer, Petr Tégl a kolektiv.    Praha : Leges, 2018 . ISBN 978-80-7502-007-9
  OP
  book

  book

 6. Občanský zákoník : velký komentář. Svazek 8, § 2894-3081 Závazky z deliktů a z jiných právních / Filip Melzer, Petr Tégl a kolektiv.    Praha : Leges, 2018 . ISBN 978-80-7502-008-6
  OP
  book

  book

 7. Insolvenční zákon : ve znění zákona č. 64/2017 Sb. s poznámkami, judikaturou, nařízením Evropského parlamentu a Rady 2015/848 a prováděcími předpisy / Jolana Maršíková a kolektiv.    Praha : Leges, 2018 . xxxi, 1240 stran . ISBN 978-80-7502-257-8   Signatura M 8122
  OP
  Insolvenční zákon

  book

 8. Zákon o soudech a soudcích : včetně tzv. generátoru náhodného přidělování a GDPR : komentář / Jiří Grygar.    Praha : Wolters Kluwer, 2018 . ISBN 978-80-7598-162-2   Signatura M 8288
  JU
  Zákon o soudech a soudcích

  book

 9. Zákon o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství : komentář / Jiří Grygar.    Praha : Wolters Kluwer, 2017 . xi, 89 stran . ISBN 978-80-7552-706-6   Signatura M 7885
  JU
  Zákon o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství

  book

 10. Rozvod od roku 2014 : poznatky a připomínky ze soudní praxe.   -- In:  Rekodifikace & praxe -- ISSN 1805-6822. -- Roč. 4, (2016), č. 1, s. 4-9. 
  article

  article