Search results

Records found: 15  
Your query: Author = "Garlicki Leszek Lech 1946"
 1. Umiędzynarodowienie Konstytucji.   -- In:  Państwo i prawo -- ISSN 0031-0980. -- Vol. 77, (2022), no. 10, s. 156-169. 
  article

  article

 2. Unconstitutional constitutional amendments.   -- In:  Vienna journal on international constitutional law -- ISSN 2306-3734. -- Vol. 12, (2018), no. 3, s. 207-317. 
  article

  article

 3. O powołaniu naszych czasów do uchwalania konstytucji.   -- In:  Państwo i prawo -- ISSN 0031-0980. -- Vol. 72, (2017), no. 9, s. 3-15. 
  article

  article

 4. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej : komentarz. Tom I, Wstęp, Art . 1-29 / autorzy: Marta Derlatka, Kazimierz Działocha, Leszek Lech Garlicki, Paweł Sarnecki, Wojciech Sokolewicz, Janusz Trzciński, Marcin Wiacek, Marek Zubik.    Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2016 . 650 stran . ISBN 978-83-7666-449-1   Signatura Z 4357/1
  UO
  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

  book

 5. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej : komentarz. Tom II, Art. 30-86 / Aurtorzy: Marta Derlatka, Kazimier Działocha, Leszek Garlicki, Sylwia Jarosz-Żukowska, Paweł Sarnecki, Wojciech Sokolewicz, Janusz Trzciński, Marcin Wiacek, Krzysztof Wojtyczek, Marek Zubik.    Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2016 . 1007 stran . ISBN 978-83-7666-468-2   Signatura Z 4357/2
  UO
  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

  book

 6. Constitutionalism across borders in the struggle against terrorism / edited by Federico Fabbrini, Vicki C. Jackson.    Cheltenham : Edward Elgar Pub, 2016 . viii, 359 stran . ISBN 978-1-78471-538-0   Signatura Z 3869
  UP
  Constitutionalism across borders in the struggle against terrorism

  book

 7. Na straży państwa prawa : trzydzieści lat orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego / redakcja naukowa Leszek Garlicki, Marta Derlatka, Marcin Wiącek.    Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2016 . 932 stran . ISBN 978-83-8092-312-6   Signatura Z 3627
  UO
  Na straży państwa prawa

  book

 8. Niekonstytucyjność : formy, skutki, procedury.   -- In:  Państwo i prawo -- ISSN 0031-0980. -- Vol. 71, (2016), no. 9, s. 3-20. 
  article

  article

 9. Transformation of law systems : in central, eastern and southeastern Europe in 1989-2015 : liber amicorum in honorem prof. dr. dres. H.C. Rainer Arnold / edited by Andrezej Szmyt and Bogusław Banaszak.    Gdaňsk : Gdaňsk University Press, 2016 . 549 stran . ISBN 978-83-7865-429-2   Signatura Z 4135
  PV-sklad
  Transformation of law systems

  book

 10. Common European legal thinking : essays in honour of Albrecht Weber / Hermann-Josef Blanke, Pedro Cruz Villalón, Tonio Klein, Jacques Ziller editors.    Cham : Springer International Publishing, 2015 . xxv, 612 stran . ISBN 978-3-319-19299-4   Signatura Z 3930
  EP
  Common European legal thinking

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.