Search results

 1. Správní řád : praktický komentář / Zdeněk Fiala, Kateřina Frumarová, Martin Škurek, Pavel Vetešník, Eva Horzinková, Vladimír Novotný, Olga Sovová, Lenka Scheu.    Praha : Wolters Kluwer, 2020 . xviii, 865 stran . ISBN 978-80-7598-797-6   Signatura M 8697
  SP
  Správní řád

  book

 2. Vzory podání a úkonů podle správního řádu s vysvětlivkami / Lukáš Potěšil, Kateřina Frumarová, Lukáš Glaser, David Hejč, Anna Richterová, Pavel Mates, Miroslav Mocek, Klára Norková, Olga Pouperová.    Praha : Leges, 2020 . xv, 295 stran . ISBN 978-80-7502-437-4   Signatura M 8767
  SP
  Vzory podání a úkonů podle správního řádu s vysvětlivkami

  book

 3. Odvolání proti rozhodnutí o vyvlastnění - jeho specifika i problematické aspekty.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 28, (2020), č. 6, s. 212-216. 
  article

  article

 4. (Ne)způsobilost vyvlastnění být předmětem mezitímního rozhodnutí.   -- In:  Správní právo -- ISSN 0139-6005. -- Roč. 52, (2019), č. 3, s. 129-140. 
  article

  article

 5. Vzory podání a úkonů podle správního řádu s vysvětlivkami / Lukáš Potěšil, Kateřina Frumarová, Lukáš Glaser, David Hejč, Anna Chamráthová, Pavel Mates, Miroslav Mocek, Klára Norková, Olga Pouperová.    Praha : Leges, 2018 . xv, 297 stran . ISBN 978-80-7502-213-4   Signatura M 8034
  SP
  Vzory podání a úkonů podle správního řádu s vysvětlivkami

  book

 6. Praktikum z obecného správního práva. 2. část / Olga Pouperová, Kateřina Frumarová, Lucia Madleňáková.    Praha : Leges, 2018 . 111 stran . ISBN 978-80-7502-295-0   Signatura M 8078/2
  SP
  Praktikum z obecného správního práva

  book

 7. Praktikum ze správního práva procesního / Olga Pouperová, Kateřina Frumarová, Lucia Madleňáková.    Praha : Leges, 2017 . 124 stran . ISBN 978-80-7502-178-6   Signatura M 7742
  SP
  Praktikum ze správního práva procesního

  book

 8. Náhrada nákladů soudního řízení správního procesně úspěšnému správnímu orgánu.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 25, (2017), č. 4, s. 142-145. 
  article

  article

 9. Prostředky ochrany subjektivních práv ve veřejné správě – jejich systém a efektivnost / Soňa Skulová, Lukáš Potěšil a kolektiv.    Praha : C. H. Beck, 2017 . xxi, 443 stran . ISBN 978-80-7400-647-0   Signatura M 7896
  SP
  Prostředky ochrany subjektivních práv ve veřejné správě – jejich systém a efektivnost

  book

 10. Správní právo trestní / Zdeněk Fiala, Kateřina Frumarová, Eva Horzinková, Martin Škurek a kolektiv.    Praha : Leges, 2017 . 304 stran . ISBN 978-80-7502-219-6   Signatura M 7993
  SD
  Správní právo trestní

  book