Search results

Records found: 16  
Your query: Author = "Fialová Eva"
 1. Deliktní odpovědnost na prahu éry strojů aneb k některým předpokladům vzniku povinnosti nahradit újmu způsobenou provozem autonomních vozidel.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 160, (2021), č. 5, s. 313-333. 
  article

  article

 2. Otázky uplatňování prevenční povinnosti při výrobě a provozu autonomních vozidel = Questions related to applying precautionary obligation during production and operation of autonomous vehicles.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1210-9126. -- Roč. 29, (2021), č. 4, s. 759-777. 
  article

  article

 3. Právo a umělá inteligence / Bohumír Štědroň a kolektiv.    Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2020 . 201 stran . ISBN 978-80-7380-803-7   Signatura M 8672
  PI
  Právo a umělá inteligence

  book

 4. Biometric data and its specific legal protection / Ján Matejka, Alžběta Krausová, Vojen Güttler et al..    Praha : Institute of state and law, 2020 . 191 stran . ISBN 978-80-87439-43-2   Signatura M 8753
  OP
  Biometric data and its specific legal protection

  book

 5. Profilování a automatizované rozhodování (nejen) ve světle lidských práv a základních svobod : / Eva Fialová, Ján Matejka, Vojen Güttler.    Praha : Ústav státu a práva AV ČR, 2020 . 1 online zdroj (73 stran) . ISBN 978-80-87439-42-5
  Profilování a automatizované rozhodování (nejen) ve světle lidských práv a základních svobod

  computer file

 6. Ochrana osobnosti, soukromí a osobních údajů / Pavel Mates (ed.).    Praha : Leges, 2019 . 427 stran . ISBN 978-80-7502-346-9   Signatura M 8467
  OP
  Ochrana osobnosti, soukromí a osobních údajů

  book

 7. Stavební zákon : Komentář / Jana Machačková a kolektiv.    Praha : C. H. Beck, 2018 . xvi, 1199 stran . ISBN 978-80-7400-558-9   Signatura M 8188
  PZ
  Stavební zákon

  book

 8. Využití algoritmů při profilování v trestním řízení a důsledky pro lidská práva.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1210-9126. -- Roč. 26, (2018), č. 2, s. 229-258. 
  article

  article

 9. Právo na přístup k internetu.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 157, (2018), č. 7, s. 545-557. 
  article

  article

 10. Využití algoritmů při profilování v trestním řízení a důsledky pro lidská práva.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1805-2789. -- Roč. 26, (2018), č. 2, s. 229-258. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.