Search results

Records found: 26  
Your query: Author = "Elischer David"
 1. Reakce právního systému České republiky na covidovou pandemii / Jan Kysela, Karel Řepa a kolektiv.    Praha : Leges, 2022 . 288 stran . ISBN 978-80-7502-630-9   Signatura M 9119
  UC
  book

  book

 2. K přípustnosti retroaktivity a rozsahu jejích účinků ve smluvním právu.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 8, (2020), č. 11, s. 2-5. 
  article

  article

 3. Praktikum občanského práva hmotného / Aleš Rozehnal a kolektiv.    Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2020 . 279 stran . ISBN 978-80-7380-805-1   Signatura M 8731
  OP
  Praktikum občanského práva hmotného

  book

 4. Promlčení a dobré mravy - aneb kdy už je námitka promlčení nemravná.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 8, (2020), č. 6, s. 7-11. 
  article

  article

 5. Náhrada majetkové a nemajetkové újmy podle občanského zákoníku, zákoníku práce, v oblasti průmyslového vlastnictví a podle autorského zákona : praktická příručka / David Elischer, Ivan Kobliha, Petr Dobiáš, Antonín Kottnauer, Radka Hunjan Koblihová, Jan Tuláček.    Praha : Leges, 2020 . xvi, 381 stran . ISBN 978-80-7502-382-7   Signatura M 8608
  OP
  Náhrada majetkové a nemajetkové újmy podle občanského zákoníku, zákoníku práce, v oblasti průmyslového vlastnictví a podle autorského zákona

  book

 6. K uplatňování práva na náhradu majetkové a odčinění nemajetkové újmy v soudním řízení.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 7, (2019), č. 11, s. 17-22. 
  article

  article

 7. Děti a jejich dluhy - aktuální stav v České republice : díl první: obecné poznatky a jednotlivé druhy dluhů.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 27, (2019), č. 21, s. 725-735. 
  article

  article

 8. Děti a jejich dluhy - aktuální stav v České republice : díl třetí: pohled praktický, morální, procesní, komparační a aktuální návrhy legislativního řešení.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 27, (2019), č. 23-24, s. 807-816. 
  article

  article

 9. Artificial legal entities : essays on legal agency and liability / Karel Beran, Petr Čech, Bohumil Dvořák, David Elischer, Jiří Hrádek, Václav Janeček, Zdeněk Kühn, Pavel Ondřejek.    Praha : Wolters Kluwer, 2019 . xxiv, 267 stran . ISBN 978-80-7598-082-3   Signatura M 8386
  OP
  Artificial legal entities

  book

 10. Občanské právo hmotné 4. díl čtvrtý, dědické právo / Jan Dvořák, Jiří Švestka, Michaela Zuklínová a kolektiv.    Praha : Wolters Kluwer, 2019 . 196 stran . ISBN 978-80-7478-939-7   Signatura M 6532/4
  OP
  Občanské právo hmotné 4

  book