Search results

Records found: 18  
Your query: Author = "Cibulka Karel"
 1. Nejvyšší soud České republiky: K subjektivní stránce pokusu přečinu ublížení na zdraví podle § 21 odst. 1 a § 146 odst. 1 TrZ, kterého se pachatel dopustil při řízení vozidla tzv. vybržděním jiného účastníka silničního provozu. Ke konání odročeného hlavního líčení bez přítomnosti obviněného a jeho obhájce : usnesení Nejvyššího soudu z 31. 5. 2017, sp. zn. 8 Tdo 379/2017.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 16, (2017), č. 10, s. 238-242. 
  article

  article

 2. Několik úvah o trestní odpovědnosti poskytovatelů zdravotních služeb.   -- In:  Trestní právo -- ISSN 1211-2860. -- Roč. 21, (2017), č. 3, s. 21-33. 
  article

  article

 3. Nejvyšší soud České republiky: k pojetí živého zvířete v trestním právu : usnesení Nejvyššího soudu z 23. 9. 2015, sp. zn. 6 Tdo 1014/2015.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 15 (2016), č. 3, s. 72-75. 
  article

  article

 4. K uplatnění zásady subsidiarity trestní represe a principu ultima ratio u závažnějších trestných činů : usnesení Nejvyššího soudu z 24. 9. 2015, sp. zn. 11 Tdo 1026/2015.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 15, (2016), č. 7-8, s. 183-189. 
  article

  article

 5. Nejvyšší soud České republiky: k povaze nákladů poškozeného spojených s přibráním zmocněnce v trestním řízení : usnesení Nejvyššího soudu z 28. 8. 2014, sp. zn. 6 Tdo 992/2014.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 14 (2015), č. 6, s. 157-160. 
  article

  article

 6. Nejvyšší soud České republiky: k rozlišení svémocného úvěru a trestného činu zpronevěry : usnesení Nejvyššího soudu ze 17. 6. 2015, sp. zn. 7 Tdo 704/2015.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 14 (2015), č. 10, s. 245-247. 
  article

  article

 7. Nejvyšší soud České republiky: k podmínkám použití protokolu o výslechu nedosažitelného svědka nebo spoluobviněného, kteří jsou cizími státními příslušníky, jako důkazu v řízení před soudem : usnesení Nejvyššího soudu ze 17. 3. 2015, sp. zn. 8 Tdo 235/2015.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 14 (2015), č. 11-12, s. 274-278. 
  article

  article

 8. K rozdílu mezi přípravou a pokusem trestného činu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy a k možnosti použití § 284 a 285 TrZ : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 7.8.2013, sp.zn. 7 Tdo 768/2013.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 13, (2014), č.2, s. 50-53. 
  article

  article

 9. Ke vztahu cíle a prostředku u trestného činu vydírání : usnesení Nejvyššího soudu z 18.12.2013, sp.zn. 7 Tdo 1382/2013.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 13, (2014), č.6, s. 150-153. 
  article

  article

 10. K pojmu „nepravdivý údaj“ u trestného činu úvěrového podvodu a k významu zástavy pro posouzení trestní odpovědnosti pachatele za citovaný trestný čin : usnesení NS z 8.1.2014, sp.zn. 7 Tdo 1421/2013.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 13, (2014), č. 7-8, s. 192-195. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.