Search results

Records found: 23  
Your query: Author = "Brim Luboš"
 1. Přičítání vědění členů orgánů právnické osobě.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 162, (2023), č. 3, s. 193-220. 
  article

  article

 2. Občanský zákoník : komentář. I, Obecná část (§ 1-302) / Petr Lavický a kol..    Praha : C. H. Beck, 2022 . xxiii, 1054 stran . ISBN 978-80-7400-852-8   Signatura M 8814/1.1
  OP
  Občanský zákoník

  book

 3. Občanský zákoník : komentář. I, Obecná část (§ 303-654) / Petr Lavický a kol..    Praha : C. H. Beck, 2022 . xxix-xxx, 1057-2262 stran . ISBN 978-80-7400-852-8   Signatura M 8814/1.2
  OP
  Občanský zákoník

  book

 4. Úvod do práva bezdůvodného obohacení / Luboš Brim.    Praha : C. H. Beck, 2022 . ix, 103 stran . ISBN 978-80-7400-890-0   Signatura M 9124
  OP
  Úvod do práva bezdůvodného obohacení

  book

 5. Význam právního hodnocení pro počátek běhu subjektivní promlčecí lhůty.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 30, (2022), č. 15-16, s. 515-519. 
  article

  article

 6. Pozemkové vlastnictví / Hana Adamová, Luboš Brim, Petr Coufalík, Eva Dobrovolná, Jakub Hanák, Anna Pekařová.    Praha : Wolters Kluwer, 2020 . ISBN 978-80-7598-690-0   Signatura M 8629
  PZ
  Pozemkové vlastnictví

  book

 7. Soudní poplatek za odvolání ve věcech žalob podle zákona č. 82/1998 Sb..   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 28, (2020), č. 2, s. 61-65. 
  article

  article

 8. Střet zájmů zástupce a zastoupeného v občanském právu.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 25, (2019), č. 4, s. 110-115. 
  article

  article

 9. Rozhodování o nákladech řízení po zrušení rozhodnutí dovolacím soudem a bezdůvodné obohacení.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 26, (2018), č. 2, s. 58-64. 
  article

  article

 10. Přiznání plné náhrady nákladů řízení částečně úspěšnému účastníkovi : usnesení NS z 6. 10. 2015, sp. zn. 28 Cdo 5183/2014.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 24, (2018), č. 3, s. 81-82. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.