Search results

Records found: 10  
Your query: Author = "Bražina Radislav"
 1. Správní právo - zvláštní část : (v příkladech a otázkách) / Lukáš Potěšil, Radislav Bražina, David Hejč, Alžbeta Králová, Tomáš Svoboda.    Brno : Masarykova univerzita, 2021 . 170 stran . ISBN 978-80-210-9812-1   Signatura M 8912
  SP
  Správní právo - zvláštní část

  book

 2. Správní právo procesní / Soňa Skulová a kolektiv.    Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2020 . 484 stran . ISBN 978-80-7380-830-3   Signatura M 8840
  SP
  Správní právo procesní

  book

 3. Varování Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost pohledem forem správních činností.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 159, (2020), č. 9, s. 692-702. 
  article

  article

 4. Správní vyhoštění s důrazem na správní uvážení a neurčité právní pojmy : Radislav Bražina, Markéta Bednářová, Terezie Boková.    Brno : Masarykova univerzita, 2019 . 1 online zdroj (196 stran) . ISBN 978-80-210-9495-6
  SP
  Správní vyhoštění s důrazem na správní uvážení a neurčité právní pojmy

  computer file

 5. Správní vyhoštění s důrazem na správní uvážení a neurčité právní pojmy : Radislav Bražina, Markéta Bednářová, Terezie Boková.    Brno : Masarykova univerzita, 2019 . 196 stran . ISBN 978-80-210-9494-9   Signatura M 8678
  SP
  Správní vyhoštění s důrazem na správní uvážení a neurčité právní pojmy

  book

 6. Správní právo - zvláštní část : (v příkladech a otázkách) / Lukáš Potěšil, Radislav Bražina, David Hejč, Alžbeta Králová, Jiří Venclíček.    Brno : Masarykova univerzita, 2017 . 195 stran . ISBN 978-80-210-8450-6   Signatura M 7734
  SP
  Správní právo - zvláštní část

  book

 7. Odůvodnění rozhodnutí o uložení sankce za správní delikt podle současné i budoucí právní úpravy.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 25, (2017), č. 2, s. 43-48. 
  article

  article

 8. Prostředky ochrany subjektivních práv ve veřejné správě – jejich systém a efektivnost / Soňa Skulová, Lukáš Potěšil a kolektiv.    Praha : C. H. Beck, 2017 . xxi, 443 stran . ISBN 978-80-7400-647-0   Signatura M 7896
  SP
  Prostředky ochrany subjektivních práv ve veřejné správě – jejich systém a efektivnost

  book

 9. Odůvodnění správního rozhodnutí : revitalizace institutu s dlouhou tradicí.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 155, (2016), č. 10, s. 895-912. 
  article

  article

 10. Odůvodnění normativních (s)právních aktů a jejich vztah k ochraně práv adresátů veřejné správy.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 155, (2016), č. 11, s. 999-1010. 
  article

  article