Search results

Records found: 97  
Your query: Author = "Bělohlávek Alexander J 1968"
 1. Czech yearbook of international law®. Volume XIII, 2022 : International justice and international enforcement / editors: Alexander J. Bělohlávek, Naděžda Rozehnalová.    Hague : Lex Lata, 2022 . xiv, 331 stran . ISBN 978-90-829824-6-6   Signatura Z 2609/13
  MP
  Czech yearbook of international law®

  book

 2. Czech (& Central European) yearbook of arbitration®. Volume XII, 2022 : jurisdiction of arbitral tribunals / editors: Alexander J. Bělohlávek, Naděžda Rozehnalová.    Hague : Lex Lata BV, 2022 . xiii, 311 stran . ISBN 978-90-829824-7-3   Signatura Z 2065/12
  MP
  Czech (& Central European) yearbook of arbitration®

  book

 3. Czech (& Central European) yearbook of arbitration®. Volume XI, 2021 : (best) practices in arbitration / editors: Alexander J. Bělohlávek, Naděžda Rozehnalová.    Hague : Lex Lata BV, 2021 . xii, 215 stran . ISBN 978-90-829824-5-9   Signatura Z 2065/11
  MP
  Czech (& Central European) yearbook of arbitration®

  book

 4. Czech yearbook of international law®. Volume XII, 2021 : Immunities and privileges / editors: Alexander J. Bělohlávek, Naděžda Rozehnalová.    Hague : Lex Lata, 2021 . xv, 299 stran . ISBN 978-90-829824-4-2   Signatura Z 2609/12
  MP
  Czech yearbook of international law®

  book

 5. Částečná neplatnost právního jednání v českém právním řádu.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 160, (2021), č. 4, s. 233-260. 
  article

  article

 6. Limity přezkumu skutečností uváděných v návrhu na zápis do obchodního rejstříku.   -- In:  Obchodní právo -- ISSN 1210-8278. -- Roč. 30, (2021), č. 4, s. 2-23. 
  article

  article

 7. Rozsah, účel a charakter speciální úpravy o doručování v zákoně o rozhodčím řízení.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 9, (2021), č. 5, s. 2-9. 
  article

  article

 8. Rozsah, účel a charakter speciální úpravy o doručování v zákoně o rozhodčím řízení : část II.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 9, (2021), č. 6, s. 2-8. 
  article

  article

 9. Obsah a projevy práva na právní pomoc v kontextu s povinnostmi a omezeními advokáta z tuzemské a mezinárodní perspektivy.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2021, č. 6, s. 32-39. 
  article

  article

 10. Arbitration : principles & particularities / Alexander J. Bělohlávek.    Chişinău : Eliva Press, 2020 . viii, 229 stran . ISBN 978-9975-3417-4-5   Signatura Z 4385
  MV
  Arbitration

  book