Search results

 1. Praktikum civilního procesu / Radka Zahradníková a kolektiv.    Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2020 . 427 stran . ISBN 978-80-7380-785-6   Signatura M 8613
  OP
  Praktikum civilního procesu

  book

 2. Lex Covid : komentář.    Praha : Wolters Kluwer, 2020 . x, 218 stran . ISBN 978-80-7598-845-4   Signatura M 8717
  SP
  Lex Covid

  book

 3. Soudní exekuce / Jitka Wolfová, Martin Štika.    Praha : Wolters Kluwer, 2016 . 335 stran . ISBN 978-80-7552-427-0   Signatura M 7678
  OP
  Soudní exekuce

  book

 4. Využití institutu odporovatelnosti pro účely exekučního řízení.   -- In:  Komorní listy -- ISSN 1805-1081. -- Roč. 5, (2013), č. 2, s. 22-26. 
  article

  article