Search results

Records found: 109  
Your query: Author = "Šámal Pavel 1953"
 1. Trestní právo hmotné / Pavel Šámal, Tomáš Gřivna, Lukáš Bohuslav, Oto Novotný, Jiří Herczeg, Marie Vanduchová a kolektiv.    Praha : Wolters Kluwer, 2022 . 1200 stran . ISBN 978-80-7598-764-8   Signatura M 9030
  TP
  Trestní právo hmotné

  book

 2. XXIX. Karlovarské právnické dny / Karlovarské právnické dny, Společnost českých, německých, slovenských a rakouských právníků Mnichov - Praha ; sborník sestavil Vladimír Zoufalý.    Praha : Leges, 2022 . 347 stran . ISBN 978-80-7502-621-7   Signatura M 3697/29
  PV-sklad
  XXIX. Karlovarské právnické dny

  book

 3. Rozhodování o přikázání věci jinému senátu nebo soudu podle § 262 TrŘ ve světle judikatury Ústavního soudu.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 21, (2022), č. 3, s. 125-134. 
  article

  article

 4. XXVIII. Karlovarské právnické dny / Karlovarské právnické dny, Společnost českých, německých, slovenských a rakouských právníků Mnichov - Praha ; sborník sestavil Vladimír Zoufalý.    Praha : Leges, 2021 . 610 stran . ISBN 978-80-7502-462-6   Signatura M 3697/28
  PV-sklad
  book

  book

 5. Deset let trestní odpovědnosti právnických osob v České republice : pohledy zpět i vpřed : sborník příspěvků z konference pořádané PF MUNI a UOČR dne 23. září 2021 / Tomáš Gřivna, Hana Šimánová (eds).    Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2021 . 383 stran . ISBN 978-80-7380-885-3   Signatura M 9097
  TP
  Deset let trestní odpovědnosti právnických osob v České republice

  book

 6. Najvyššie súdy v meniacej sa dobe : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie organizovanej Najvyšším súdom Českej republiky a Najvyšším súdom Slovenskej republiky v dňoch 5. - 7. novembra 2018 pri príležitosti 100. výročia zriadenia Najvyššieho súdu Československej republiky.    Bratislava : Veda, 2020 . 260 stran . ISBN 978-80-224-1838-6   Signatura M 9040
  JU
  Najvyššie súdy v meniacej sa dobe

  book

 7. Právo jako multidimenzionální fenomén : pocta Aleši Gerlochovi k 65. narozeninám / Katarzyna Žák Krzyžanková, Zdeněk Kühn, Karel Beran, Pavel Maršálek, Jan Wintr, Pavel Ondřejek, Jan Tryzna (eds.).    Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2020 . 799 stran . ISBN 978-80-7380-797-9   Signatura M 8673
  PV
  Právo jako multidimenzionální fenomén

  book

 8. Znamená "veřejné vyhlášení rozsudku" vždy jeho "ústní vyhlášení"?.   -- In:  Právo jako multidimenzionální fenomén -- s. 379-390 -- M 8673. 
  article

  article

 9. Ochrana základních práv a svobod v trestním řízení / Jiří Jelínek a kolektiv.    Praha : Leges, 2020 . 554 stran . ISBN 978-80-7502-444-2   Signatura M 8696
  TP
  Ochrana základních práv a svobod v trestním řízení

  book

 10. Efektivita a kvalita českého soudnictví : hodnocení a perspektivy / editor Aleš Pavel.    Brno : Nejvyšší soud, 2020 . 96 stran . ISBN 978-80-907159-5-0   Signatura M 8684
  JU
  Efektivita a kvalita českého soudnictví

  book