Search results

Records found: 15  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_cat 0045609 xcla^"
 1. Zrušení povolení k trvalému pobytu : nález ÚS z 16. 12. 2020, sp. zn. I. ÚS 945/20.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 27, (2021), č. 2, s. 41-43. 
  article

  article

 2. Poučovací povinnost soudu o možnosti podat žalobu na odklad zrušení spoluvlastnictví v řízení o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví : usnesení ÚS z 20. 3. 2018, sp. zn. I. ÚS 2345/17.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 27, (2021), č. 2, s. 43-44. 
  article

  article

 3. Ústavnost snížení odměny uvolněných zastupitelů územní samosprávy při souběhu funkcí : nález ÚS z 24. 11. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 24/19.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 27, (2021), č. 2, s. 44-45. 
  article

  article

 4. Ústavní přezkum návrhu na zrušení zákazu zpěvu a omezení počtu účastníků bohoslužeb : nález ÚS z 8. 12. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 102/20.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 27, (2021), č. 2, s. 45. 
  article

  article

 5. Ústavnost zákonů odkládajících placení nájmů kvůli koronavirovým opatřením : nález ÚS z 8. 12. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 21/20.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 27, (2021), č. 2, s. 45-46. 
  article

  article

 6. Náhrada škody (nákladů obhajoby) vzniknuvších v souvislosti s řízením o správních deliktech : nález ÚS z 15. 12. 2020, sp. zn. IV. ÚS 2841/19.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 27, (2021), č. 2, s. 46. 
  article

  article

 7. Přípustnost dovolání a hodnocení rozhodovací praxe ESD : nález ÚS z 10. 12. 2020, sp. zn. II. ÚS 2522/19.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 27, (2021), č. 2, s. 46. 
  article

  article

 8. Zadržování nesporné částky nárokovaného nadměrného odpočtu DPH : nález ÚS z 24. 11. 2020, sp. zn. I. ÚS 1251/17.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 27, (2021), č. 2, s. 46. 
  article

  article

 9. Zajišťovací funkce zástavního práva u budoucích pohledávek a vyhlášení konkursu na dlužníka : nález ÚS z 30. 11. 2020, sp. zn. I. ÚS 760/18.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 27, (2021), č. 2, s. 46-47. 
  article

  article

 10. Stanovení ušlého zisku podnikatele pro účely náhrady škody : nález ÚS z 30. 11. 2020, sp. zn. I. ÚS 922/18.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 27, (2021), č. 2, s. 47. 
  article

  article