Search results

Records found: 6  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_cat 0044340 xcla^"
 1. Náhrada škody. Usmrcení osoby blízké. Náhrada nemajetkové újmy. : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 5. 2019, sp. zn. 25 Cdo 3111/2018.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 24, (2020), č. 10, s. 603-607. 
  article

  article

 2. Náležitosti žaloby. Náhrada nemajetkové újmy. : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 5. 2019, sp. zn. 25 Cdo 2596/2018.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 24, (2020), č. 10, s. 607-611. 
  article

  article

 3. Akciová společnost. Akcie na jméno. Veřejná dražba dobrovolná. : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 5. 2019, sp. zn. 27 Cdo 1045/2019.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 24, (2020), č. 10, s. 622-625. 
  article

  article

 4. Insolvenční řízení. Odpůrčí žaloba. Prekluzívní lhůta. : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 5. 2019, sp. zn. 29 ICdo 177/2017.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 24, (2020), č. 10, s. 642-646. 
  article

  article

 5. Insolvenční řízení. Žaloba pro zmatečnost. Státní zastupitelství. : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 5. 2019, sp. zn. 29 ICdo 69/2017.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 24, (2020), č. 10, s. 646-650. 
  article

  article

 6. Insolvenční řízení. Konkurs. Zpeněžování : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 6. 2019, sp. zn. 29 ICdo 136/2017.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 24, (2020), č. 10, s. 650-655. 
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.