Search results

Records found: 14  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_cat 0043823 xcla^"
 1. Hrubá nedbalost žadatele o nezbytnou cestu jako důvod jejího nepovolení.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 26, (2020), č. 7-8, s. 218-223. 
  article

  article

 2. Rozhodovací činnost Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a její soudní přezkum v judikatuře správních soudů.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 26, (2020), č. 7-8, s. 223-231. 
  article

  article

 3. Specifické případy odstranění nepovolené stavby : nález ÚS z 12. 5. 2020, sp. zn. I. ÚS 1956/19.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 26, (2020), č. 7-8, s. 231-233. 
  article

  article

 4. Termíny a mechanismus zvyšování důchodů dle PojDůch : nález ÚS z 12. 5. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 47/18.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 26, (2020), č. 7-8, s. 233-234. 
  article

  article

 5. Povinnost aplikovat § 268 odst. 1 písm. h) OSŘ v řízení o výkonu rozhodnutí vydaného v jiném členském státě EU eurokonformně : nález ÚS z 26. 5. 2020, sp. zn. I. ÚS 387/20.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 26, (2020), č. 7-8, s. 234. 
  article

  article

 6. Důkazní břemeno pacienta v tzv. medicínských sporech a posuzování otázky postupu de lege artis : nález ÚS z 28. 4. 2020, sp. zn. I. ÚS 3937/18.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 26, (2020), č. 7-8, s. 234. 
  article

  article

 7. Skutkové novoty v řízení o kasační stížnosti - prolomení koncentrace řízení : nález ÚS z 19. 5. 2020, sp. zn. III. ÚS 3997/19.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 26, (2020), č. 7-8, s. 234. 
  article

  article

 8. Vrácení zaplaceného soudního poplatku : nález ÚS z 19. 5. 2020, sp. zn. III. ÚS 124/20.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 26, (2020), č. 7-8, s. 234-235. 
  article

  article

 9. Uplatnění námitky promlčení, která je v rozporu s dobrými mravy : nález ÚS z 28. 4. 2020, sp. zn. III. ÚS 450/20.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 26, (2020), č. 7-8, s. 235. 
  article

  article

 10. Právo na samosprávu a územní plánování : nález ÚS z 12. 5. 2020, sp. zn. III. ÚS 709/19.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 26, (2020), č. 7-8, s. 235. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.