Search results

Records found: 11  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_cat 0042703 xcla^"
 1. ÚS k náhradě škody za závažné poškození zdraví.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2020, č. 5, s. 13-14. 
  article

  article

 2. ÚS k nákladům řízení ve sporech z dob nesvobody.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2020, č. 5, s. 14. 
  article

  article

 3. ÚS nevyhověl návrhu na zrušení zákona o významné tržní síle.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2020, č. 5, s. 14. 
  article

  article

 4. ÚS k výši odškodnění za neúmyslné usmrcení.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2020, č. 5, s. 14. 
  article

  article

 5. Společné řízení, spojení věci a právo obviněného na doručení opisu usnesení.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2020, č. 5, s. 22-26. 
  article

  article

 6. Započtení vazby z jiného trestního řízení do trestu.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2020, č. 5, s. 27-28. 
  article

  article

 7. Kam až povede lidská benevolence aneb oddlužení jako zbraň dlužníka na věřitele.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2020, č. 5, s. 29-35. 
  article

  article

 8. Svěřenské fondy - statut, institut věcného práva.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2020, č. 5, s. 36-39. 
  article

  article

 9. Odměna advokáta za výkon funkce opatrovníka ustanoveného soudem podle zákona o trestní odpovědnosti právnických osob : nález Ústavního soudu ze dne 28. 1. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 23/19.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2020, č. 5, s. 54-56. 
  article

  article

 10. Náhrada nákladů obci ve správním řízení : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 1. 2020, č. j. 2 As 1/2019-58.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2020, č. 5, s. 57-61. 
  article

  article